Til hovedinnhold
Viser 891–900 av 2481 treff.
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  og til de som tilsynelatende har lite problem med både språkforståelsen og talespråket. Forståelsesvanskene til barn og unge med autisme fører med seg store belastninger i hverdagen. Det gir seg utslag ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

   Å kartlegge dette gjør det mulig å tilrettelegge skole- og behandlingstilbud.  Artikkelen dreier seg om forholdet mellom sosiale utfordringer og språkvansker i barndommen og sosiale utfordringer i ungdommen ...
 • Taleinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tastaturekko eller skriveekko fra kontrollpanelet: Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U Velg fanen Leser: Ctrl+Tab Velg kontrollen Tastatur: Pil høyre/venstre Aktiver/deaktiver skriveekko: Enter For å ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  Vi kartlegg systematisk og har ei heilskapleg tilnærming til deg som har afasi.   Vi tilbyr også desse tenestene:  Rådgjeving og rettleiing til deg med afasi, nærpersonane dine og logopeden din.   Råd ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...hverdagens gjøremål handler blant annet om å spise, kle av og på seg, vaske seg og gå på toalettet. Dette er aktiviteter som kan bidra til at barnet opplever mestring. Barn med normalt syn lærer disse aktivitetene ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  Nødvendig opplæring og tilrettelegging gir den enkelte mulighet til fortsatt å mestre dagligdagse aktiviteter som å lese, lage mat og orientere seg i omgivelsene. De som får synsvansker under utdanning eller ...
 • Løpsk tale i voksen alder

  16.10.2020 | Artikkel

  ...kommunikasjon med andre gjennom hele livet i større eller mindre grad. Personer med løpsk tale kan føle seg annerledes og misforstått uten å ha innsikt i hvordan egen tale oppleves av andre. Mange voksne med ...
 • Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte

  03.02.2016 | Bok/hefte

  Boken henvender seg til studenter, logopeder, spesialpedagoger og andre fagpersoner som arbeider med barn født med LKG i skole- og helsevesenet. Den er også tenkt til bruk for foreldre som har fått barn ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...inneber endring, og dette er ansvaret til alle. Ved å gå gjennom hindringar for at eit barn kan delta, kan barnehagen oppdage at arbeidsmåtar, organisering og innhald i seg sjølv kan vere eit hinder. Dette ...
 • Styrke sentrale ferdigheter med programmering

  01.03.2021 | Kapittel

  En viktig hensikt med programmering i skolen er ferdighetene elevene tilegner seg. I tillegg til å lære å programmere, som kan være en ettertraktet ferdighet i fremtidens arbeidsliv, lærer elevene ett ...