Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 2481 treff.
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  For noen elever er det helt avgjørende med slik informasjon for å kunne oppleve kontroll og føle seg trygge i en læringssituasjon. Her får du en oversikt over ulike typer planer og digitale kalendere ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...rrelse opplever stor grad av stress, uavhengig av kognitiv fungering. Klasseromssituasjonen kan i seg selv være utfordrende. Uventede eller uvanlige ting, som medelever ikke reagerer negativt på, kan være ...
 • Barn med ADHD i barnehagen

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos førskolebarn, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling. Målet med denne boken er å bidra til at barn med ADHD-relatert atferd ...
 • Oppstartsveiviser

  04.09.2019 | Kapittel

  Tegnsetting: settes til Noen om du ikke vil at JAWS skal lese tegn som parenteser osv. Tastaturekko: kan settes til Ord eller Av avhengig av om du vil at JAWS skal lese hvert ord mens du skriver eller om du ikke ...
 • Bøker med blanke sider

  21.04.2021 | Konkret materiell

  ...illustrasjoner og/eller punktskrift. Kan brukes til å lage egne historier ved å lime inn taktile illustrasjoner og tekst. Ord og setninger knyttet til historien kan skrives under illustrasjonen i visuell skrift ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  ...inkludering og inkluderende fellesskap i opplæringen? Vi har samlet våre beste tips i listen under. God lesing!  fokussaker Artikler på nordiske språk Fasting, R., Hausstätter, R. S. & Turmo, A. (2011). Inkludering ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  Metodikken til Mine sirkler er utarbeidet av Ellen Kleven og Tone Rugset, og ble opprinnelig laget som del av et opplegg rundt en ung jente med autisme. Hun hadde i mange år brukt skriftstyring som et ...
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  Materiale til å lage gode og utviklende skoledager og et likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole for elever med multifunksjonshemming. Artikkelsamling med bidragsytere fra Statped. Une, Andreas ...
 • Laget rundt barnet

  21.08.2020 | Bok/hefte

  ...samarbeid og tilrettelegging rundt barn med samansette funksjonsnedsettinger.  Samarbeidet dreier seg om å bygge bruer mellom de ulike hjelpeinstansene og finne veien videre sammen. Det omfatter tett samarbeid ...
 • Haptisk kommunikasjon

  17.03.2017 | Kapittel

  Haptisk kommunikasjon er signaler som blir gitt til en person ved berøring, gjerne på rygg eller overarm. Signalene beskriver omgivelsene og kan komme i tillegg til annen kommunikasjon. Med haptisk kommunikasjon ...