Til hovedinnhold
Viser 1151–1160 av 2162 treff.
 • Språk for handling

  30.03.2020 | Kapittel

  ...praktisk oppgave. Det kan handle om å sette opp et regnestykke eller å klippe ut julepynt. Gjennom å bruke «Språk for handling» skal personen styre hjelperen ved hjelp av sin uttrykksform. Det er en morsom ...
 • Pfeiffer syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...medføre tørre øyne og fare for betennelse. Det er stor avstand mellom øynene. Det er vanlig med nedsatt hørsel på grunn av feilutvikling i mellomøret og i det indre øret. Øregangen er svært trang, og dette ...
 • Kjennetegn

  01.03.2018 | Kapittel

  APD er betegnelsen på vansker personer har når hjernen ikke klarer å oppfatte og tolke lyd. Det synes som om talespråkets lyder blandes med lyder i miljøet rundt, før de bearbeides i hjernen. APD kan sies ...
 • Mine sirkler – applikasjon ved autismespekterforstyrrelser

  14.11.2017

  Mine sirkler er et sosialt atferdskart som forsøker å forklare og systematisere elektronisk noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og noe ...
 • Barn og tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...situasjoner der ikke alle kan tegnspråk, kan det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  Toleransevindu Vi har alle en grense for hva vi klarer, og hva vi ikke klarer å håndtere. Det er vanlig at denne grensen varier ut fra dagsform, erfaringer, situasjoner og annet som påvirker oss. Denne ...
 • Hva er stemmevansker?

  01.03.2023 | Kapittel

  Stemmevansker gjør det vanskelig å bruke stemmen på en naturlig måte og det kan oppstå hos mennesker i alle aldre. Stemmevansker kjennetegnes gjerne av forandringer i stemmen, vansker med å regulere styrke ...
 • De magiske åtte

  01.11.2021 | Veileder

  ...om ulike ting du kan vektlegge når du støtter en person til å oppdage sammenhengen mellom skrift og det du sier når dere leser sammen.  Loga Magihkalaš gávcci birra davvisámegillii. Lågå Skieddis gáktsa ...
 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...punktskriftopplæringen.   Det finnes to typer som kan brukes for å lære bokstavtegnene. Det ene arket viser punktskriftcella og har seks bobler i to kolonner med tre bobler hver. Det andre arket tilsvarer ...
 • MIN kropp 3-11

  01.11.2016 | DVD/CD

  ...kropp, seksualitet og egne og andres grenser. Barn trenger også språk til å si fra når noe ikke er som det skal. Målgruppen for MIN kropp er hørselshemmede barn i alderen 3-11 år og deres nærpersoner. Materialet ...