Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1791 - 1800 av 1961 treff.

 • Ekkolokalisering

  21.03.2014

  ...annet trene deg opp til å vurdere om rommet er stort eller lite om det er høyt eller lavt under taket om du står i nærheten av en vegg om det er tekstiler som tepper og/eller gardiner i rommet hva slags materiale ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...tilbringer mer tid utenfor klassen enn tidligere, og de blir mer marginalisert dess eldre de blir. Selv om det ikke er enighet om én felles definisjon av inkludering, har flere forskere argumentert for at inkluderende ...
 • Punktskrift

  20.01.2016

  ...punktskrift, er da nummerert slik: 1237 og 4568. Punktskriftcellen har derved 256 kombinasjonsmuligheter. Det finnes også programvare som presenterer elektronisk tekst som kunstig tale. Lesing kan da foregå taktilt ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  Synsforstyrrelser som følge av en skade i hjernen kalles for CVI, Cerebral Visual Impairment. På norsk kalles det for cerebral synshemming. CVI er ingen diagnose, men en beskrivelse av synsfunksjon eller -atferd som følge ...
 • Mine tegn i barnehagen

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...støtte er ikke det samme som tegnspråk. Tegnene brukes alltid sammen med tale, og målet vil alltid være at barnet skal utvikle tale. En gir barnet muligheter for å ta i bruk flere sanser når det skal tilegne ...
 • Cause and Effect Sensory Sound Box

  14.09.2016 | App

  Couse and Effect Sensory Light Box, men det er noen forskjeller som kan være av betydning for enkelte. Den viktigste er den auditive tilbakemeldingen, hvor det er en større variasjon enn i Light Box. Lydens ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...konsentrasjon og oppmerksomhet kan det å tilegne seg ny kunnskap hjemme i fred og ro være avgjørende. Muligheten for å se på en video flere ganger vil også hjelpe mange. Det å se bilder og høre noen forklare ...
 • Startmeny

  04.09.2019 | Kapittel

  ...flisene blir delt inn i flere kolonner over hele skjermbildet. Det kan være nyttig å slå på Vis mest brukte apper. På den måten blir det enkelt å finne programmer du bruker ofte under den første kategorien ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  ...multimodale lesemedier (punktskrift, visuell skrift og tekster på lyd). Temaet er lite utforsket og det har høy relevans for fagfeltet syn. Data omfatter bakgrunnsopplysninger fra synspedagog, resultater ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  video og bilder. Barn med nedsatt hørsel vil også kunne ha utbytte av appen fordi du kan variere det visuelle innholdet ved å lage video, bilder og tegninger og legge på lyd og tegn som støtte.  Explain ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!