Til hovedinnhold
Viser 2071–2080 av 2162 treff.
 • Google Analytics

  04.05.2018 | Kapittel

  ...anonymiserer Statped deler av nettbrukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Det gjør vi ved å fjerne de siste sifrene fra en IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics ...
 • SIM - samisk kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...en bildebok hvor barnet skal velge riktig bilde etter et utsagn fra deg som testleder. I tillegg er det et skåringsskjema i tre språkutgaver: nord-, lule- og sørsamisk. Mens barnet peker i bildeboka, kan ...
 • Læringsmiljø

  13.06.2022 | Kapittel

  ...menneskelig handling. Læring og utvikling handler om å delta, erfare og oppleve sammen med andre, enten det er hjemme, i barnehage, på skole eller på avlastning. Læring og utvikling skjer i interaksjon, samspill ...
 • Synrehabilitering vid dövblindhet

  23.05.2022 | Bok/hefte

  ...optikere, pedagoger og teknikere. Å leve med døvblindhet er tid- og energikrevende i seg selv, og det kan være helt umulig for personen selv å henge med og koordinere innsatsen. Karin Jönsson og ...
 • Digitale tankekart

  14.02.2022 | App

  ...systematisere informasjon og ideer i et visuelt diagram.  Fordelen med å bruke et digitalt tankekart er at det gir muligheter for redigering, utvidelse og justering underveis. Med digitale verktøy kan elevene diktere ...
 • Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...noe som kan oppleves som påtrengende eller sårende. Hvis barnet i tillegg snakker annerledes, kan det forsterke slike reaksjoner. ”Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte” er delt inn i tre deler: ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Shelagh Brumfitt og Pascal Sheeran i 1999. Materialet er utarbeidet med tanke på afasirammede, men det kan også brukes av andre med ervervede kommunikasjonsvansker. Som kartleggingsmateriell kan VASAS være ...
 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...nødvendigvis være til stede hos alle personer med løpsk tale, og vurderes som tilleggssymptomer.  Det er viktig å understreke at disse verktøyene ikke alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller ...
 • Begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell

  03.02.2016 | Veileder

  ...ble brukt, der en arbeider med vanlige ord og begreper med fokus på ordenes innhold, form og bruk. Det kan dreie seg om ord hentet fra barn og unges hverdag, fagplaner eller andre ord en gjerne vil at de ...
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...barn og unge med diagnosen JNCL og fagfolk i Statped. Bengt Elmerskog og Per Fosse i Statped har hatt det redaksjonelle ansvaret i tett samarbeid med Norsk Spielmeyer-Vogt Forening. Statped, 2015 ...