Til hovedinnhold
Viser 2241–2250 av 2758 treff.
 • Selvstendig mestring av skolehverdagen

  09.08.2023 | Kapittel

  ...bidrar til mestringsfølelse og et positivt selvbilde, samt økt begrepsforståelse. Ved å delta sammen med andre, og etter hvert få medansvar for varierte gjøremål, mestres stadig nye ferdigheter. Dette bidrar ...
 • Motoriske funksjoner

  16.06.2016 | Video

  Personer med ervervet hjerneskade får relativt ofte finmotoriske vansker. Disse kan hindre presisjon og aktiviteter i hverdagslivet og på skolen. De kan gi betydelige utfordringer for eksempel med å forme ...
 • Lesestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  Mange strever med å lese seg til kunnskap. Når vi bruker digitale tekster kan alle velge å få opplest tekst på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen. Dette kan bidra til økt inkludering i klasserommet ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  ...at eleven sitter med rett rygg at boken ligger rett foran eleven (sentrert foran kroppen) at skuldrene er avslappet  at albuene er avslappet og holdes inn mot kroppen at eleven sitter med føttene samlet  ...
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...nødvendigvis det som engasjerer en annen. Når eleven skal lære å lese, er det derfor helt avgjørende å starte med ord som eleven selv har lyst til å lære. Ordene må oppleves som umiddelbart meningsfulle for eleven ...
 • Kikkerter

  01.09.2023 | Kapittel

  Kikkerter kommer med ulike forstørringer. De vanligste kikkertene er monokikkerter. Noen kan også ha nytte binokulære kikkerter. En kikkert kan være nyttig dersom man er for langt unna til å se detaljer ...
 • Veifinningsteknologi

  01.09.2023 | Kapittel

  ...kan omfatte hverdagsteknologi med tilgjengelighetsfunksjoner og teknologi som er spesielt utviklet for brukergruppen. Felles for denne teknologien er at GPS brukes sammen med annen sensorteknologi, kartgrunnlag ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  Organisert skriving med et sammenhengende tema (dvs. om et konsistent tema) og bruk av sammenhengende enheter (f.eks. Pronomen eller synonymerstatning, logiske koblinger, underordnede konjunksjoner, konklusjoner ...
 • Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

  31.05.2023 | Kapittel

  ...strukturerte og systematiske aktiviteter med skriving, vil personen;   Få gjentatte og viktige erfaringer med bokstaver og bokstavenes lyder Viktig erfaring med å uttrykke ideer gjennom skrift Støtte leseutviklingen ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi. CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den ...