Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 691 - 700 av 2663 treff.

 • Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon

  15.02.2022 | Kapittel

  Å bli oppfattet i samsvar med det kjønnet en person identifiserer seg som, er av stor betydning for mennesker med kjønnsinkongruens. For mange er stemmen en viktig del av dette. Hvordan kan logopeder bidra ...
 • Engelsk muntlig for hørselshemmede elever

  20.06.2016 | Artikkel

  Hørselstap kan gjøre det vanskelig å lære å snakke engelsk. Derfor må læreren tilpasse undervisningen slik at elevene kan utvikle ansikt-til-ansikt kommunikasjon, som igjen blir grunnlaget for lese- og ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...blir lettere å få stemmen i gang, og en får bedre kontakt med utpusten. Bruk av balansebrett, stor ball og andre øvelser der bevegelser er med, kan også lette igangsetting av stemmen. Dersom de emosjonelle ...
 • Afasi og samtale: gode råd om kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...beina, ikke kan løfte armen og ikke kan snakke. Slik åpner boken "Afasi og samtale". De færreste vet hva afasi er, og enda færre har regnet med at det kunne skje med dem, sier forfatterne. Afasi vil ikke ...
 • Tilrettelegge eksamen ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...prestasjonskrav kan påverke taleflyten negativt. Eksamen er difor utfordrande for mange med løpsk tale. For andre med løpsk tale kan ein eksamenssituasjon ha omvendt effekt. Høg grad av fokus og konsentrert ...
 • Tilrettelegge eksamen ved stamming

  23.06.2016 | Artikkel

  ...stammar kan ha store utfordringar med dette.  Råd til elevar Set deg inn i rettane du har til særskild tilrettelegging.   Kontakt lærar, rådgivar eller andre som kan hjelpe deg med å søke om tilrettelegging.
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  ...beskyttelsesfaktoren for at barn og elever med ADHD trives på skolen. Gode og trygge relasjoner er derfor avgjørende for å kunne tilrettelegge for inkludering i skolen. En ADHD-vennlig skole Barn og elever med ADHD trenger ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  ...du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ut på at barnet får lest opp bokstavlyden når de bruker tastaturet. Metoden har vært brukt spesialpedagogisk overfor barn med lese- og skrivevansker ...
 • Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...aktivitet som trengs for at alle kan være med. Andre ganger er det nødvendig med mer omfattende planlegging og tilrettelegging. I heftet "Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet" vil du som lærer ...
 • Pivotal Response Treatments - en metode i arbeid med autisme

  06.06.2016 | Artikkel

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!