Til hovedinnhold
Viser 1371–1380 av 2489 treff.
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  Barn som er flerspråklige og har spesialpedagogiske behov skal også høre til og delta i læringsfellesskapet i barnehage og skole.  Inkludering er et mål i rammeplanen I Norge er sosial tilhørighet og fellesskap ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...sette verden rundt seg i system. De misforstår ofte sosiale situasjoner og instrukser, de går ofte glipp av viktig informasjon, og har ofte vanskelig med å se helhetenr. Dette fører ofte til et stort behov ...
 • Håndtering, bearbeiding og regulering

  04.05.2015 | Kapittel

  ...nødvendig å komme med flere undrende forslag, helt til det kommer et som treffer. Barn som har vansker med å gradere følelser, kan bli like fortvilet og lei seg av en trist hendelse, uansett om den er stor eller ...
 • Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

  01.06.2017 | Artikkel

  ...engelskspråklig litteratur studiene omhandlet barn barnas alder var begrenset til 13 år eller lavere publikasjonstypene var begrenset til fagfellevurderte artikler, doktoravhandlinger og bokkapitler Åtte artikler ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...føle tilknytning og tilhørighet. Voksne som skaper en følelse av tilknytning og tilhørighet mellom seg og barna/elevene og dem imellom, har lagt fundamentet for vekst og trivsel. Relasjonsbygging handler ...
 • Utforsk erstatter

  07.03.2023 | Kapittel

  ...erstatter. For eksempel en mann går fremover, går mot venstre, stopper og står, snur seg og går mot høyre, for så å gå tilbake til start. Dette kun ved å si tegnet MANN for så å bruke pekehånd for å illustrere ...
 • Alternative betjeningsløsninger og programmering

  01.03.2021 | Kapittel

  ...løsning for barn og unge med ulike former for motoriske vansker. Motoriske vansker kan for eksempel gi seg utslag i upresise bevegelser, langsomme bevegelser, ufrivillig gjentatte bevegelser og/eller koordineringsproblemer ...
 • Følelser

  13.06.2016 | Artikkel

  Redd Spent Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Følelser (PDF) Oppgaver Snakk om alt en person kan kalle seg - fornavn, etternavn, mellomnavn, eller kallenavn. Snakk om pronomen som du kan bruke om deg selv: ...
 • Fortell meg hvem du omgås...

  20.06.2019 | Artikkel

  ...du er», er eldgammelt og stammer fra en gresk vismann som levde for flere tusen år siden. Relatert til denne artikkelen, henspiller ordtaket på hvordan vi formes av omgivelsene på godt og vondt ved relasjonell ...
 • Aspects of Learning for Individuals with JNCL or CLN 3 Disease

  31.10.2017 | Artikkel

  The Finnish Federation of the Visually Impaired. In Norwegian / På norsk Denne artikkelen tar for seg funn og erfaringer fra prosjektet Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (JNCL) and Education (2014–2017) ...