Til hovedinnhold
Viser 91–100 av 1947 treff.
 • Lære ord og omgrep

  08.06.2018 | Kapittel

  ...metodar som kan gjere treninga morosam og til ein leik, slik at barna synest det er gøy å øve på språk. I vinter har Ammerudgrenda barnehage vore med på eit prøveprosjekt for å sjå om det er nyttig å bruke ...
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ”Mine sirkler” er et sosialt atferdskart som forsøker å forklare og systematisere elektronisk noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og noe ...
 • Stamming og overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole

  23.06.2016 | Artikkel

  ...i større grad stå på eigne bein. Kontaktlærar, rådgjevar, føresette eller andre kan vera med på å gjere overgangen til vidaregåande mindre utfordrande, og til ei trygg oppleving.  Råd til oppfølging i overgangen ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  Det er eit stort mangfald i norske barnehagar. Barn kan delta i fellesskapen på ulike måtar. Mangfald blir ofte sett på som noko positivt, og som ein verdi som skal gi utviklingsrom for alle barna. Å inkludera ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...arbeider direkte med eleven som stammar. Målet er å skape medvit kring taleflyt og kommunikasjon, og det å vere ein god kommunikasjonspartnar. Eleven skal lære konkrete teknikkar og strategiar for betre taleflyt ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  ...normalt, ikkje opplever som forstyrrande, kan vere det for barn som har høyreapparat eller cochleaimplantat (CI). Gode lys- og lytteforhold gjer det enklare for barn med nedsett høyrsel å vere aktive deltakarar ...
 • Innleiing

  06.04.2021 | Kapittel

  ...hendig i livet. Eit nytt kapittel skal opnast. Det er viktig å legge til rette for ein trygg og god overgang frå barnehage til skole. Nokre gonger krevst det at dei vaksne rundt barnet førebur denne overgangen ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...eller varig tilrettelegging i skolehverdagen. Ved vurdering av tiltak og tilrettelegging i skolen, er det viktig at eleven  blir hørt, og er med i arbeidet. God kartlegging må ligge til grunn for valgene av ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...etter på ungdomstrinnet (16-17årsalderen). Fordi lesing er basert på muntlig språk og må læres, er det viktig med tiltak som sikre en tidlig språkutvikling foreldrestøtte høye forventninger hos barnet, ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...gjennom det usynlige og usagte i sosiale situasjoner. Sosial kompetanse er noe de ofte må lære spesielt. Fellestrekk hos personer med en autismespekterforstyrrelse (ASF) er kvalitative avvik når det gjelder ...