Til hovedinnhold
Viser 1031–1040 av 1947 treff.
 • Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

  26.07.2016 | Nettressurs

  Tilrettelegging Sjekkliste Teknisk tilrettelegging Fysisk tilretteleging Det psykososiale miljøet Gruppestørrelse Skifte av aktivitet Før skole Det første året De pedagogiske tilbudene  Overgangen til skole Grunnskole ...
 • Stigespill

  11.12.2019 | Konkret materiell

  ...underlag som er porøst og ca 0,5 cm tykk. Spillet er tilrettelagt for både synshemmede og seende ved at det både er taktilt og med farger. Tallene er både i punktskrift og i visuelt skrift. Spillet egner seg ...
 • Ludo

  11.12.2019 | Konkret materiell

  ...seende ved at det både er taktilt og med farger.  Spillet egner seg både for synshemmede og seende og egner seg godt for samspill i klassen og/eller hjemme. Istedenfor brikker brukes det nåler med ulik ...
 • Lego WeDo 2.0

  28.06.2019 | App

  Aktiviteten legger opp til at elevene må stilles spørsmål, utforske og skape. Styrken i aktiviteten er at det finnes mange veier til målet, ikke bare en. Ved at elevene selv er aktive, lærer de bedre og de får ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...utvikling for en person med taleflytvansker. Selv om skjemaet er beregnet på stamming, er det like relevant å benytte det i kartlegging for løpsk tale. Stuttering Research and Education Network (STUREN) ...
 • Victor Reader Trek - Multimediaspiller og GPS for synshemmede

  17.01.2019 | Artikkel

  ...registrerer ruta du går og ruta kan deretter lagres i et eget bibliotek. Denne funksjonen kan gjøre det tryggere for deg fordi andre GPS-er ikke alltid foreslår den tryggeste og beste ruta. Når du går ute ...
 • Hører du meg nå?

  03.02.2017 | Veileder

  ...har overføringsverdi til elever som benytter høreapparat (HA). Det anbefales ofte at man kommer i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen. Da blir både barnet med CI og de barna ...
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ...kan også klippes opp i setninger og limes over originalteksten. I tilknytning til noen av bøkene er det laget ei tavle med aktuelle symboler som kan brukes ved samtale om innholdet i boka. For mange vil ...
 • Ressursark for lærere med elever som stammer

  16.11.2016 | Veileder

  ...undersøkte synspunktene til elever som stammer, deres foreldre og skolens ansatte. Samtidig understrekes det at hver elev responderer ulikt og støtten de har behov for varierer i både grad og omfang. Ressursarket ...
 • Balansekunst: Identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse

  02.02.2017 | Artikkel

  ...beskriver seg selv gjennom aktiviteter som de er interessert i og mestrer godt. Fokuset er det å gjøre heller enn det å være. De unge retter oppmerksomheten mot hva de kan, og ikke mot synsvanskene. Aktiviteten ...