Til hovedinnhold
Viser 1041–1050 av 1947 treff.
 • Vedlegg til søknader

  10.08.2021 | Tjeneste

  For å sikre god og rask saksbehandling i Statped er det avgjørende at søknader om individbaserte tjenester fra pedagogisk-psykologisk tjeneste har en del dokumentasjon. Her er en oversikt over dokumentasjonen ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...regneferdigheter. Mekaniske ferdigheter alene har liten overføringsverdi til problemløsning i det virkelige livet. Det er derfor nødvendig med rike og varierte erfaringer med matematiske begreper samt abstrakt ...
 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Målet er å gi et raskt tilbud i en akuttfase samtidig som det så snart som mulig etableres kontakt med ansvarlig kommune. Statped og kommunen finner en hensiktsmessig måte å gå videre med saken på. Hjelp ...
 • Rettigheter ved utredning

  18.06.2015

  Skoleetaten er som oftest den rette instansen å søke om refusjon av reiseutgifter, men det kan være ulik praksis i kommunene. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet.
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...gjennom tekst, bilde, video og ulike kombinasjoner av dette. For de fleste tegnspråklige barn kan det være lettere å motta informasjon gjennom synet, enn hørselen. Digitale tekster er ikke begrenset til ...
 • Før du går videre

  16.09.2020 | Kapittel

  er det noen ganger nødvendig å slå funksjonen av eller på. For eksempel bør den være av når du skal bla gjennom team og kanaler og på hvis du skal kunne trykke på en lenke i en samtale. Hvis det ikke ...
 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  ...etter opplæringsloven § 3-9 er 1. februar. Søknaden skal sendes til fylkeskommunen der søkeren bor. Det er fylkeskommunen der eleven er bosatt i ved innsøkning til videregående opplæring, som har ansvar ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Bakgrunnen for tiltaket var at det her i landet er utgitt lite materiell som er spesielt beregnet til bruk i undervisning av denne målgruppen ...
 • Old Man´s Journey

  22.09.2020 | App

  Journey er et spill med kun musikk og billedlige instruksjoner. Spillet har mange egenskaper som gjør at det egner seg godt som en inkluderende læringsaktivitet.  Old Man´s Journey er et eventyrspill hvor du ...
 • Laget rundt barnet

  21.08.2020 | Bok/hefte

  Samarbeidet dreier seg om å bygge bruer mellom de ulike hjelpeinstansene og finne veien videre sammen. Det omfatter tett samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetjenesten i kommunene og eksterne ...