Til hovedinnhold
Viser 1071–1080 av 1947 treff.
 • Når barnet stammer – Hva kan logopeden gjøre?

  24.08.2017 | Video

  Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig for den indirekte og direkte oppfølgingen. I den fjerde filmen møter ...
 • Nye samiske læringsressurser

  06.02.2019 | Artikkel

  ...dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene på dukka.    Guldal Lále Guldal Lále er en app for å utvikle lytteferdigheter ...
 • Junas historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...stoppet alt opp. Hun var heldig og overlevde. For barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet ...
 • Om lesing og skriving

  28.05.2020 | Artikkel

  ...leseutvikling og skriveutvikling består av faser. Barn går gjennom fasene på stort sett samme måte, men det varierer når barn kommer til de ulike fasene. Lesing «The simple view of reading» (Gough & Tunmer, ...
 • Tourettes syndrom

  05.06.2020 | Kapittel

  ...enkle eller komplekse. Tics er hyppig hos barn med autisme og hos barn med psykisk utviklingshemning. Det kan av og til være vanskelig å skille stereotype bevegelser fra tics. Omvendt kan barn med TS vise ...
 • Goldenhar syndrom (hemifacial mikrosomi)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...medfødt misdannelse av hodet/ansiktet som kjennetegnes ved at de to ansiktshalvdelene er ulikt utviklet. Det er store variasjoner av omfang og alvorlighetsgrad av sykdommen blant de som er rammet. Underkjeven ...
 • Sticklers syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  Stickler syndrom blir født med synsvansker i form av nærsynthet og misdannelser i øyets glasslegeme. Det er også en tendens til utvikling av grønn stær og netthinneavløsning. Omtrent halvparten av alle med ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...andre siden. Kortene skal spres utover med illustrasjonssiden vendt opp. Ut fra illustrasjonene, og det en vet om dyrene skal en gjette tegn. For fasit; vend kortene og vipp. Men pass på! Dette er et litt ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  ...barnehagenes erfaringer. Hvordan de kom i gang med å bruke tegn, og hvilke læringsverktøy som var nyttige. Det er også tips til ulike tegnspråklige aktiviteter, og hvordan dere kan gjøre tegn lett tilgjengelig ...
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  ...tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene fra andre ...