Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 101 - 110 av 1948 treff.

 • Visuell følging

  04.09.2019 | Kapittel

  ...med eleven som bruker JAWS, kan det være vanskelig å vite hvor JAWS har fokus. Særlig gjelder dette på nettsider. Du kan slå på Uthev virtuell PC markør for å få en synlig markering på skjermen i teksten ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  Autisme er kvalitative avvik når det gjelder gjensidig sosial interaksjon kommunikasjon og språk begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser Symptombildet og hvor alvorlige symptomene ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  Internasjonalt brukes begrepet Autism Spectrum Disorders (ASD). Autisme er kvalitative avvik når det gjelder gjensidig sosial interaksjon kommunikasjon og språk begrenset og repeterende mønster av aktiviteter ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...veldig. Så langt har forskningen gitt begrenset oppmerksomhet til temaer som omhandler stammingens usynlige sider og de velferdsmessige konsekvenser som dessverre kan følge denne taleflytvansken. Studien ...
 • Kva er best for barnet?

  06.04.2021 | Kapittel

  ...foreldre. Det har vore mindre tradisjon for å hente inn og legge vekt på informasjon frå barnet sjølv. Sjølv om skole er ein ny og kanskje ukjend arena for barnet, veit barnet noko om kva det liker og ikkje ...
 • Perspektiver på kroppslige erfaringer og opplevelser hos elever som har hatt svulst i hjernen

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...god. Masteroppgave (casestudium) av Eva Mølmen. Det finnes liten forskningsbasert kunnskap om effekt av intensiv trening for barn med hjernesvulst. Synlige kroppslige endringer og bevegelsesvansker trenger ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...begynne på nytt. Det krever ny læring for det blinde barnet. Da starter vi på trinn 1 igjen, men det vil etter hvert gå kortere tid til vi kan ta med flere barn i leken. Det er fordi det blinde barnet får ...
 • Læring

  10.02.2020 | Kapittel

  Læring blir som regel mer utfordrende når en elev får usynlige vansker (kognitive vansker). Eleven må kanskje lære på en annen måte enn tidligere. Kanskje må han bruke sansene på en annen måte enn før ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane. Artikkel om doktorgradsarbeidet ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...god nytte av heftet. For ein som er blind kan det vere vanskeleg å surfe på Internett. Skjermlesaren JAWS gir ein del informasjon og hjelp som gjer at det vert enklare å surfe på nettet. Men for å bruke ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!