Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1131 - 1140 av 1948 treff.

 • Ervervet hjerneskade og tidlig innsats

  07.06.2016 | Artikkel

  ...tilrettelegging i det videre opplæringsforløpet. Ta direkte kontakt Alle som ønsker strakstilbud kan ta direkte kontakt med Statped: sykehus helsestasjon skole barnehage PPT foreldre Det er ikke nødvendig ...
 • Hva er utviklingshemming?

  24.06.2022 | Artikkel

  ...fylte 22 år. Adaptive ferdigheter (tilpasningsevne) er reduserte. Kognitive funksjoner er reduserte, det vil si menneskets evne til sanseoppfattelse, oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning ...
 • Kalkulator

  02.09.2019 | Kapittel

  Det er to hovedtyper kalkulatorer som elever med blindhet og sterk svaksynthet kan bruke: Fysisk kalkulator Programvarebasert kalkulator Fysisk kalkulator Det finnes ulike fysiske kalkulatorer for de fire ...
 • Fortell meg hvem du omgås...

  20.06.2019 | Artikkel

  Det norske språket har en rekke ordtak som kommer med en filosofisk betraktning med få, men velvalgte ord. Ordtaket «Fortell meg hvem du omgås og jeg vil si deg hvem du er», er eldgammelt og stammer fra ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  rulle eller rugge kroppen. Dette er vanlig å betrakte som selvstimulering, ofte kalt blindismer. Det kan forklares med at blinde mangler muligheter for å være aktive. Blinde barn lytter og venter mer ...
 • Et analytisk blikk på inkludering

  22.05.2019 | Bok/hefte

  Kartleggingslogg - verktøy  Det har vist seg å være krevende å observere og systematisere observasjoner som skal ha inkludering i fokus. Det er mye som foregår parallelt, mange barn er til stede og det er ofte grupper ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...felles oppmerksomhet ved å ta på en gjenstand sammen med barnet og samtidig si hva det heter. «Ja, det er klokka til mamma, det!». Barnet får bekreftelse gjennom berøring og lyd samtidig.
 • Fakta om ervervet hjerneskade

  23.01.2018 | Kapittel

  ...tid på rehabiliteringsavdelinger. Alvorlighetsgraden ved hendelsen sier ikke alltid noe om hvordan det kommer til å gå med barnet. Skolen er en svært viktig rehabiliteringsarena for eleven. Derfor må veien ...
 • Skoleledelsens tilrettelegging

  03.06.2021 | Kapittel

  ...organisatoriske rammer. Ledelsen ved skolen har en viktig rolle for at det skal lykkes i klasserommet. Skolen som helhet må utvikle en kultur som ser det som sin oppgave å inkludere og undervise elever med autisme ...
 • Engasjerende leser

  27.04.2020 | Video

  ...bakgrunnsfarge Grammatikk. Det er mulig å få merket av ordklasser i teksten med ulike farger Leseinnstilling. Du kan ramme inn teksten med linjefokus. Du kan også sette på bildeordliste. Det vil si at du kan få ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!