Til hovedinnhold
Viser 1161–1170 av 1947 treff.
 • Forstår språklige forskjeller tidlig

  28.03.2017 | Kapittel

  Det finnes også en del forskning som beskriver samspill og kommunikasjon i flerspråklige læringsmiljøer. Disse er basert på observasjoner av barn i naturlige interaksjoner med hverandre og med lærere i ...
 • Lego WeDo undervisningsopplegg

  28.04.2022 | Kapittel

  ...bestemmer hastigheten. Husk at farten kan variere fra 0 til 100 der 100 er maks hastighet. Velg halv fart, det vil si 50: hub.turn_motor(50) Etter at du har satt i gang motoren, må du bestemme hvor lenge den skal ...
 • TegnSkatter

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tegnspråk. Hele 66 tegn for dyr rammer inn verden; mange tegn å lære og mange dyr å finne igjen på matta. Det artigste blir nok å gå på skattejakt. TegnSkatter skjuler nemlig 10 tegnspråklige videoskatter, alle ...
 • Tiltak ved lese- og skrivevansker

  19.10.2021 | Artikkel

  ...ulike forhold vil være med på å avgjøre hva som er gode tiltak for elever med lese- og skrivevansker.  Det er derfor viktig at man alltid gjør en helhetlig vurdering av en elev sine styrker og utfordringer ...
 • Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

  31.03.2020 | Bok/hefte

  ...utviklingshemning innebærer, at vi kan lære av det tidlige samspillet med små barn, om hvordan vi møter personen, og at vi som er rundt personen, har ansvar for det gode samspillet. Pilotvurdering av samspillsguiden: ...
 • Kort om påsken på norsk tegnspråk

  25.03.2021 | Nettressurs

  ...avlesningsoppgave med svaralternativ. I PDF-filen er det aktuelle temavideoer fra Elevkanalen med tilhørende spørsmål, samt en kort oppsummering av innholdet i videoene. Det følger også relevante kompetansemål til ...
 • Råd om lappbehandling

  01.03.2017 | Veileder

  ...som skal gjennomføre en lappbehandling.  Lapp foran et øye brukes for å øve opp skarpsyn (visus) på det andre øyet, men retter ikke alene opp skjeling. Foreldre har ofte mange ubesvarte spørsmål når de kommer ...
 • Å spise sammen – den eldste og mest naturlige inkluderingsarena

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...opplevelser som barnet og dets omsorgsperson kan dele. Måltidet ervidere en anledning til læring og en av de viktigste inkluderingsarenaene for barnet. I dette heftet er det forsøkt å gi grunnleggende ...
 • På bølgelengde

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...på skoler som har hørselshemmede elever. Men også foreldre og andre faggrupper som arbeider innen det hørselsfaglige feltet vil ha nytte av ressursen. På bølgelengde gir på en enkel og oversiktlig måte ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ...og fremst en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt ...