Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1201 - 1210 av 1948 treff.

 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...internasjonalt, grafisk system der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver. Det benyttes i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som støtte til og erstatning av tale. Kommunikasjon ...
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...står eleven i fare for å gå glipp av det som skjer i opplæringssituasjonen. Praktiske tips Lytte- og taletrening Tunghørte elever som ikke bruker tegnspråk, utgjør det store flertallet av hørselshemmede ...
 • Numicon

  27.02.2019 | Konkret materiell

  ...tall og sammenhengen mellom dem. Dette er viktig for å utvikle hoderegning og skriftlig matematikk. Det er lett å følge Numicons steg-for-steg program som er illustrert med fotografier. Bruk av flere sanser ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som er relativt like, slik som for eksempel ...
 • Fordeler med digitale verktøy

  22.10.2019 | Kapittel

  Digitale verktøy gir også flere fordeler. For mange vil det være motiverende å bruke digitale hjelpemidler. Andre praktiske fordeler er at det er lett å redigere digitalt sammenlignet med kladdebøker ...
 • – Barnets stemme må med

  22.06.2022 | Artikkel

  – Inviter barnet til å fortelle om egne erfaringer. Sammen med annen dokumentasjon gir det et grunnlag for å tilrettelegge for læring på skolen, mener seniorrådgiver Hilde Skaar Bergsmo i Statped. Hun ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  ...del er det et eget avsnitt om menneskeverdet. Der trekkes det frem at opplæringen skal være i samsvar med menneskerettighetene, og at elevene skal tilegne seg kunnskap om disse rettighetene. Det påpekes ...
 • Lagre, åpne og holde orden på filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Office-programmene settes opp til å lagre til skyplasseringen, i stedet for på den lokale harddisken. Det kan være lurt å lage en mappe for hvert klassetrinn. Da kan du sette Office-programmene til å lagre ...
 • Språkvansker

  03.12.2020 | Kapittel

  Elever med språkvansker har ofte også lesevansker. Lydboka kan støtte elevens avkodingsvansker, men det er ingen ekstra forklaring til ord og begreper i lydboka. Læreren må tilrettelegge for disse elevene ...
 • Vansker med å sovne om kvelden

  23.05.2018 | Kapittel

  Barn og familier er ulike. Leggerutiner må tilpasses det enkelte barn og den enkelte families rutiner. Om barnet har vansker med å sove om kvelden, kan følgene prøves: Benytte tidsregistrering og døgnklokke ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!