Til hovedinnhold
Viser 1231–1240 av 1947 treff.
 • Innstillinger i BrailleBack

  12.05.2015 | Kapittel

  ...som er valgt som standardspråk på enheten, men du kan velge tabell(er) for andre språk om du ønsker det.
 • Eksempler på apper til å lage og dele planer

  24.10.2019 | Kapittel

  ...med og forbedrede eleven på hva som skal skje. Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.
 • Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

  24.04.2019 | Artikkel

  ...barnehagen å heve kompetansen på skriftspråkstimulering i nettverket rundt barnet, i Statped og i det øvrige synsfaglige miljøet. Proskjektperiode høsten 2017-2022 Prosjektledere: Gro Aasen, Astrid Vik ...
 • Kostnader og dekning av utgifter

  10.05.2016

  ...utredning eller for å delta på kurs.  For tilbud som ikke er rettet direkte mot kommuner og fylkeskommuner, kan det bli krevd betaling, eksempelvis fra universiteter, høgskoler og organisasjoner.
 • Del filer i en felles OneDrive-mappe

  16.09.2020 | Kapittel

  For elever som bruker skjermleser er det enklest å forholde seg til filer når de vises i Windows Utforsker, slik OneDrive-mappen gjør. Hvis du f.eks. lager en mappe i OneDrive med navnet 4.-trinn, kan ...
 • Vurdering, et samarbeid

  06.12.2021 | Kapittel

  ...opplæringen mer forståelig. Bruk av tolk gjør kommunikasjonen er viktig for å unngå misforståelse hvis det er usikkerhet om samtalepartneren behersker norsk godt nok. Vurdering og samarbeid ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  ...både av faglig og sosial karakter. For at eleven skal få utnyttet og vist sitt faglige potensiale, er det nødvendig med tydelig og konkret kommunikasjon i opplæringssituasjonen. Dette vil også være av betydning ...
 • Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...konsekvenser etter ervervet hjerneskade, gi en orientering om hvordan det kan tilrettelegges i barnehage og skole og hvordan tenke helhetlig inn i det pedagogiske tilbudet i forhold til rehabilitering. Informasjon ...
 • Har vi ikke punktskriftboken?

  04.01.2017 | Artikkel

  Du fyller ut ett søknadsskjema pr. elev. Skal eleven ha flere bøker, gjøres dette på samme skjema. Det er viktig at du ikke søker om bøker som allerede er tilrettelagt og tilgjengelig som reproduksjon.
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at barn og unge med hørselstap blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å være i kommunikasjon ...