Til hovedinnhold
Viser 1241–1250 av 1947 treff.
 • Scanner-brille hjelper elever med store lese- og skrivevansker

  17.01.2020 | Video

  ...kan være nyttig for elever med store lese- og skrivevansker. Ved Rustad skole i Ås har de testet ut det lille kamera med svært gode erfaringer. Produktet som opprinnelig ble utviklet for synshemmede elever ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  Leonard (8) har dyskinisk cerebral parese. Moren hans er opptatt av at han må få en stemme. Det er viktig, men vanskelig for barn som ikke kan utvikle talespråk. Leonard trenger alternativ og supplerende ...
 • Osmo

  27.03.2019 | App

  ...spillet. Appene passer for alle, men for de som har behov for konkret og enkel tilnærming, kan den gjøre det lettere å forstå grunnleggende prinsipper i koding. Osmo Coding Awbie Osmo Coding Duo Osmo Coding Jam ...
 • Bondegården

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...av en dag på en bondegård. Lokalisasjonsøvelsen integreres i hendelser som skjer på bondegården. Og det er ikke lite som skjer! Musa har sluppet ut alle dyrene og bonden er ganske fortvilet. Eleven skal ...
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  Alle Med er et observasjonsmateriell som skal gi et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer. ALLE MED er: utarbeidet med utgangspunkt i barnehagenes praksis og erfaringer. et observasjonsmateriell ...
 • WASSP

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...som stammer vurderer grad og hyppighet av tanker og følelser knyttet til stammingen. I tillegg blir det stilt spørsmål om unngåelser og ulemper i forbindelse med taleflytvansken. WASSP kan benyttes før, ...
 • Når barnet stammer – Hva kan logopeden gjøre?

  24.08.2017 | Video

  Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig for den indirekte og direkte oppfølgingen. I den fjerde filmen møter ...
 • Nye samiske læringsressurser

  06.02.2019 | Artikkel

  ...dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene på dukka.    Guldal Lále Guldal Lále er en app for å utvikle lytteferdigheter ...
 • Junas historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...stoppet alt opp. Hun var heldig og overlevde. For barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet ...
 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...hørselstap, er det lett å gå glipp av replikker eller deler av replikker. Dette kan skape misforståelser, som igjen kan gjøre leken vanskelig slik at barn kan slutte å leke.  Lekekamerater kan oppfatte det slik ...