Til hovedinnhold
Viser 1251–1260 av 1947 treff.
 • Down syndrom (Trisomi 21)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21, det vil si at cellen har 47 kromosomer. Diagnosen stilles ved en kromosomanalyse (blodprøve). Det fødes ca. 60 barn med Down syndrom per år i Norge. Barn ...
 • Statpedundersøkelsen 2020

  19.02.2021 | Artikkel

  ...kjennskap til Statped tjenester. I undersøkelsen til samarbeidspartnerne er det spesielt Statpeds samarbeidsevne som får høy score, men det er forholdsvis lave resultater til påstanden om at tjenestene er tilpasset ...
 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...rundt barn og unge som trenger tegn som støtte i daglig kommunikasjon.  Kursrekke med fire kurstrinn. Det overordnede målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger ...
 • På vei til å bli en god leser

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsmateriellet På vei til å bli en god leser… krever samarbeid blant skolens personale, eleven og hjemmet. Det kan blant annet brukes for å dokumentere og beskrive en tospråklig utvikling som er relevant for mange ...
 • Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...bare ett individ. Det rammer en hel familie. Pårørende som har fulgt sine afasirammede til Bredtvet kompetansesenter (nå en del av Statped), har fortalt om vansker forbundet med nettopp det å være en afasirammets ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  Barn med høreapparat og CI bør komme i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen. Noen ganger kan det være utfordrende. Her får du tips og råd om hvordan du kan tilrettelegge på ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  Det finnes mange grader av nedsatt syn. Hvordan du får utnyttet synet, avhenger blant annet av hvor godt omgivelsene er tilrettelagt. Verdens helseorganisasjon beskriver synssvekkelse som redusert skarpsyn ...
 • Luper og kikkerter

  08.06.2016 | Artikkel

  ...for eksempel når du leser eller jobber på nært hold. Det finnes mange ulike luper: Bordlupe eller stativlupe Noen luper har en fast avstand til det som skal forstørres. De kalles bordlupe eller stativlupe ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  Læreren vurderer elevene etter disse nivåene. Funksjonell skriveferdighet er en forutsetning for å nå det høyeste nivået. Elever med dysleksi strever både med å stave ord riktig og med å uttrykke seg skriftlig ...
 • Spill som utgangspunkt for språk- og begrepstrening

  07.09.2022 | Kapittel

  ...og ekspressive språkferdigheter. For elever med ulike utfordringer knyttet til språk, kan det å snakke om det vi ser og opplever i spillet være en motiverende måte å styrke disse ferdighetene på. Dette ...