Til hovedinnhold
Viser 1271–1280 av 1947 treff.
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...barn og deres foreldre. Hvert år fødes omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når ...
 • Tegne Regne Prøven

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...fokus på forståelse. Elevens besvarelse gir læreren mulighet for å få innsikt i hans tankeprosesser, det vil si i hvilken grad eleven har vist forståelse ved løsning av matematikkoppgavene. Dette gjøres ved ...
 • Barn med ADHD i barnehagen

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...skrevet for alle som jobber i barnehage. Boken forklarer på en lettfattelig måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos førskolebarn, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling ...
 • Afasi – et praksisrettet perspektiv

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...eller hennes nærmeste familie og omgangskrets. Det er stor variasjon mellom afasirammede, i så vel sammensetning av symptomer og vanskegrad som mestring. Det personer med afasi har felles, er behovet for ...
 • Orientering

  10.10.2013

  ...beregner avstand, retning og høyde. For svaksynte og blinde kan slik orientering være vanskelig. Da er det viktig å bruke alternative og kompenserende strategier. Orientering som mobilitetsopplæring Når vi ...
 • Å være blind

  10.06.2016 | Artikkel

  I medisinsk sammenheng brukes begrepet blind både om total blindhet og om det å ha litt restsyn. Forekomst I Norge fødes det hvert år mellom 100 og 200 barn med synshemning. 2 – 5 av disse er født blinde ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  ...eller er avhengig av språk. De fleste bruker flere tilnærminger. Derfor er variert opplæring viktig. Det gir elever mulighet til både å innhente og produsere informasjon via tekst, bilde, lyd og video.  Bruk ...
 • Digital undervisning - elever med nedsatt hørsel

  25.03.2020 | Artikkel

  ...elevene. Mange elever med nedsatt hørsel har hjelpemidler slik at de kan få direktelyd. Disse kan det være lurt å bruke når dere har digitale møter. Lag struktur for turtaking. Møtemikrofonen og kamera ...
 • Mearka app

  18.12.2018 | App

  ...bakgrunn som har farger fra det samiske flagget.  Appen inneholder 1255 tegn med samiske visningsord. 255 tegn er samiske tegn, og de resterende 1000 er hentet fra tegnordbok. Det samiske tegnspråkmiljøet ...
 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan vi unngå at vansken blir unødvendig stor og at det oppstår tilleggsvanskar Med tidleg innsats kan vi også førebyggje skeivutvikling, sosiale vanskar, lærevanskar ...