Til hovedinnhold
Viser 1291–1300 av 1947 treff.
 • Følelser

  13.06.2016 | Artikkel

  Mål: Å bruke personlig pronomen i setninger. Å snakke om følelser. Fokusord Jeg Du Han Hun Den Det Vi De Føle Føles Glad Sint Lei Redd Spent Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Følelser (PDF) Oppgaver Snakk ...
 • Barn og unge som har fått alvorlig bevissthetsforstyrrelse (DOC) etter traumatisk hjerneskade (TBI)

  31.10.2016 | Artikkel

  ...deltagelse, mening og sammenheng i sine liv. Det er utfordrende å få til sammenheng og samarbeidsrutiner i praksis.  Når det gjelder overordnet styringsnivå, hadde det vært ønskelig med et mer samordnet lovverk ...
 • Kalkulator

  02.09.2019 | Kapittel

  Det er to hovedtyper kalkulatorer som elever med blindhet og sterk svaksynthet kan bruke: Fysisk kalkulator Programvarebasert kalkulator Fysisk kalkulator Det finnes ulike fysiske kalkulatorer for de fire ...
 • Et analytisk blikk på inkludering

  22.05.2019 | Bok/hefte

  Kartleggingslogg - verktøy  Det har vist seg å være krevende å observere og systematisere observasjoner som skal ha inkludering i fokus. Det er mye som foregår parallelt, mange barn er til stede og det er ofte grupper ...
 • Fortell meg hvem du omgås...

  20.06.2019 | Artikkel

  Det norske språket har en rekke ordtak som kommer med en filosofisk betraktning med få, men velvalgte ord. Ordtaket «Fortell meg hvem du omgås og jeg vil si deg hvem du er», er eldgammelt og stammer fra ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  rulle eller rugge kroppen. Dette er vanlig å betrakte som selvstimulering, ofte kalt blindismer. Det kan forklares med at blinde mangler muligheter for å være aktive. Blinde barn lytter og venter mer ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...felles oppmerksomhet ved å ta på en gjenstand sammen med barnet og samtidig si hva det heter. «Ja, det er klokka til mamma, det!». Barnet får bekreftelse gjennom berøring og lyd samtidig.
 • Fakta om ervervet hjerneskade

  23.01.2018 | Kapittel

  ...tid på rehabiliteringsavdelinger. Alvorlighetsgraden ved hendelsen sier ikke alltid noe om hvordan det kommer til å gå med barnet. Skolen er en svært viktig rehabiliteringsarena for eleven. Derfor må veien ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...oversikter om effekten av afasiintervensjon. Nittitre studier ble inkludert. På tvers av studiene ble det gitt et gjennomsnitt på åtte (av 12) TIDieR-sjekkpunkter (The Template for Intervention Description ...
 • Lang taktil plan

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...kommunikasjon); enten som et alternativ til tale, eller som et supplement til det som sies. Av praktiske grunner som at planen blir for lang og det er upraktisk å frakte den mellom arenaer bruker man ofte separate ...