Til hovedinnhold
Viser 1311–1320 av 1947 treff.
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som er relativt like, slik som for eksempel ...
 • – Barnets stemme må med

  22.06.2022 | Artikkel

  – Inviter barnet til å fortelle om egne erfaringer. Sammen med annen dokumentasjon gir det et grunnlag for å tilrettelegge for læring på skolen, mener seniorrådgiver Hilde Skaar Bergsmo i Statped. Hun ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  ...del er det et eget avsnitt om menneskeverdet. Der trekkes det frem at opplæringen skal være i samsvar med menneskerettighetene, og at elevene skal tilegne seg kunnskap om disse rettighetene. Det påpekes ...
 • Lagre, åpne og holde orden på filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Office-programmene settes opp til å lagre til skyplasseringen, i stedet for på den lokale harddisken. Det kan være lurt å lage en mappe for hvert klassetrinn. Da kan du sette Office-programmene til å lagre ...
 • Fordeler med digitale verktøy

  22.10.2019 | Kapittel

  Digitale verktøy gir også flere fordeler. For mange vil det være motiverende å bruke digitale hjelpemidler. Andre praktiske fordeler er at det er lett å redigere digitalt sammenlignet med kladdebøker ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker JAWS

  24.11.2016 | Artikkel

  FSReader 3 er et program for lesing av DAISY-bøker. Det installeres automatisk med JAWS 15 og senere versjoner. I FSReader 3 kan du selv avgjøre om du vil lese ei bok på leselist, med innlest tale eller ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...verden. Det er ikke nødvendig at elevene spiller hele spillet for å kunne bruke det i undervisning. I Portal Knights presenteres en fortelling for elevene, men det er ikke et historiedrevet spill. Det er likevel ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  Minst 30 prosent av personer med alvorlig synssvekkelse har også autistiske trekk, eller det vi kaller autismespekterforstyrrelser (ASF). Barn med synsvansker og ASF har en varierende synsfunksjon, kognitiv ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...spisskompetanse på tidlig språklydsutvikling og nasalitet i tale, og gjør også nasalitetsutredninger der det ikke foreligger medfødt spaltediagnose. Nasjonal tverrfaglig oppfølging for LKG To nasjonale behandlingsteam ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  ...og aktiviteter fra appen Sphero Edu legger til rette for kreativitet og samarbeid mellom elevene. Det å bruke en lekbasert inngang til læring kan ha stor verdi for utvikling av sosial kompetanse, relasjoner ...