Til hovedinnhold
Viser 1331–1340 av 1947 treff.
 • Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

  01.06.2017 | Artikkel

  ...og/eller supplerende kommunikasjon (ASK), men opplever slike vennskap som annerledes enn andre vennskap. Det er lite forskning om vennskap blant barn som bruker ASK. Denne artikkelen av Jørn Østvik med flere ...
 • Datautstyr med tale

  02.09.2019 | Kapittel

  Det er skjermleserprogrammet som bestemmer hva talen skal si. Enkelte forstørringsprogram tilbyr også tale, men da gjerne begrenset til opplesing av teksten i et dokument eller liknende. Når du bruker ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...hørselsvansker og konsekvenser av dette er en vanlig årsak til at diagnose ikke blir stilt eller at det blir stilt feil diagnose. Erfaring viser at lettere og moderate kombinerte syns- og hørselstap gir ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som Statped er en del av Når både syns- og hørselsfunksjoner er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...for augmented reality, og kalles ofte utvidet virkelighet på norsk. Den legger digitalt innhold til det du ser gjennom kameraet. I denne appen kan du følge lille larven Aldrimett fra egg til ferdig sommerfugl ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien. Det innledende kapitlet setter inkluderingsbegrepet inn i et historisk og praktisk perspektiv, og er en ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...tankekart sammen. Ordskyen eller tankekartet deles med elevene etter gjennomgangen slik at de har det når de skal se video eller høre podkast hjemme. Dersom noen elever av ulike grunner ikke kan delta ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  ...er mer utsatt for erting og mobbing, men de er også oftere involvert i erting og mobbing av andre. Det viser resultater fra en ny undersøkelse. Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har språkvansker ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...enkelt side med tekst, fordi det i tillegg krever prosessering av forskjellige representasjoner (f.eks. bilder, lydfiler og videoer) og kilder. Dette fordrer at leseren har det som kalles digital leseferdighet ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...for ASK. Les mer om bruk av tematavle under pedagogisk bruk. Du kan velge å leke og programmere med det fysiske tog-settet eller ved å bruke ressursen sammen med appen som hører til Kodingekspressen. Appen ...