Til hovedinnhold
Viser 1411–1420 av 1947 treff.
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien. Det innledende kapitlet setter inkluderingsbegrepet inn i et historisk og praktisk perspektiv, og er en ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...tankekart sammen. Ordskyen eller tankekartet deles med elevene etter gjennomgangen slik at de har det når de skal se video eller høre podkast hjemme. Dersom noen elever av ulike grunner ikke kan delta ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  ...er mer utsatt for erting og mobbing, men de er også oftere involvert i erting og mobbing av andre. Det viser resultater fra en ny undersøkelse. Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har språkvansker ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...enkelt side med tekst, fordi det i tillegg krever prosessering av forskjellige representasjoner (f.eks. bilder, lydfiler og videoer) og kilder. Dette fordrer at leseren har det som kalles digital leseferdighet ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...for ASK. Les mer om bruk av tematavle under pedagogisk bruk. Du kan velge å leke og programmere med det fysiske tog-settet eller ved å bruke ressursen sammen med appen som hører til Kodingekspressen. Appen ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...kjønn, holdninger, popularitet, skoleprestasjoner, mental helse, generell utvikling), som sine venner. Det er liten forskningsbasert kunnskap om vennskap blant barn som bruker ASK (tandfonline.com), og vi vet ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...hørselsvansker og konsekvenser av dette er en vanlig årsak til at diagnose ikke blir stilt eller at det blir stilt feil diagnose. Erfaring viser at lettere og moderate kombinerte syns- og hørselstap gir ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som Statped er en del av Når både syns- og hørselsfunksjoner er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...for augmented reality, og kalles ofte utvidet virkelighet på norsk. Den legger digitalt innhold til det du ser gjennom kameraet. I denne appen kan du følge lille larven Aldrimett fra egg til ferdig sommerfugl ...
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...derimot mer av de språkstimulerende aktivitetene de kjenner fra barnehagen. I begynneropplæringen er det derfor nødvendig å sette av tid til dette parallelt med lese- og skriveopplæringa. Flere læringsressurser ...