Til hovedinnhold
Viser 1461–1470 av 1947 treff.
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...viser tydelig at oppgaver hvor elevene veksler mellom å tenke igjennom, skrive og snakke med andre på det språket de snakker hjemme (hjemmespråket) og norsk øker språklige kunnskaper og språklig bevissthet ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  Kompetanseløftet startet høsten 2020 og skal vare i fem år. Det omfatter ansatte i barnehager og skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre tjenester som inngår i laget rundt barna og elevene. Marit ...
 • Tilpasse vanlige læremidler

  14.06.2016 | Artikkel

  ...svaksynte kan vi også trekke opp streker og tall på vanlige linjaler og gradskiver med tusj, slik at det blir lettere å se markeringene. Videre kan vi lime på en flate av farget tape, gjerne svart, på annenhver ...
 • Vilkår

  13.06.2016 | Artikkel

  ...iverksatt tiltak uten ønskede resultater de ikke kan forventes å ha kompetanse Statped vurderer at det lokalt bør bygges opp kompetanse Statped skal ikke yte tjenester uten at saken er kjent for pedagogisk-psykologisk ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  02.09.2022 | Kapittel

  Her har vi brukt utviklingsmessige språkforstyrrelser, som nå er den nye betegnelsen. I videoen blir det brukt betegnelsen Utviklingsmessige språkvansker, da denne ble laget før ny terminologi kom. Utviklingsmessige ...
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...vansker hos engelske barn i alderen 3-5 år. Gjennom forundersøkelser og studier i Stavangerprosjektet - det lærende barnet, er sjekklisten funnet anvendelig også for norske barn, spesielt for aldersgruppen fra ...
 • super:bit - kodesett

  19.08.2021 | Kapittel

  ...super:bit-matta Hvordan virker det? super:bit er et kodesett som distribueres til skolene for 6. klasse i forbindelse med kurs fra Vitensentrene. Settene inneholder micro:bit (lenke til micro:bit), roboten ...
 • Spill som inkluderende læringsaktivitet

  14.09.2020 | Kapittel

  ...undervisningssammenheng. Mange elever med spesialpedagogiske behov har spill som interesse. Elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring. Ved å velge aktiviteter ...
 • Android eller iOS - hva fungerer best uten syn?

  11.05.2015 | Kapittel

  Mens et Apple-produkt vil kunne tas i bruk og fungere slik det er, ser vi at det å ta i bruk et Android-produkt krever noe mer innsats. Det må som oftest installeres programvare for at skjermleseren TalkBack ...
 • Feil bruk av stemmemusklene kan gi langvarige problemer

  19.10.2016 | Artikkel

  Tom Karlsen i Statped har undersøkt stemmevansker og sammenhengen med ulike medisinske diagnoser. Det er ikke nødvendigvis de som har de alvorligste diagnosene, som strupekreft, som opplever mest stemmeproblemer ...