Til hovedinnhold
Viser 1511–1520 av 1947 treff.
 • Guttestreker

  22.05.2019 | Nettressurs

  Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve.  Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om et ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om disse elevgruppene særlig viktig. De to første kapitlene er resultat av tekststudier, hvor det første, "Klassens psykososiale ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker SuperNova

  24.11.2016 | Artikkel

  ...og velg fila ncc.html. Trykk Enter og vent ei stund; gjerne ett minutt eller to. Det er mye som skal lastes inn, og det tar tid. Så snart boka er åpen og klar til lesing, vil du finne tekst på leselista ...
 • Stamming og teknologi

  21.02.2018 | Artikkel

  Noen av de som stammer kan oppleve nytte av å bruke tekniske taleflythjelpemidler. Det anbefales at utprøving gjøres i samarbeid med logoped.    Altered Auditory Feedback (AAF) AAF er en felles benevnelse ...
 • Syn og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  Universell utforming har som mål at flest mulig skal kunne delta aktivt i samfunnet. Lover og forskrifter Det finnes flere lover og forskrifter som omhandler universell utforming. De er viktige for synshemmedes ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  Nedsatt hørsel hos barn krever langsiktig planlegging av kommunen. Det er i stor grad forutsigbart hva kommunene må gjøre for å tilrettelegge for hørselshemmede barn og unge. Hørseltap kan påvirke: språkutvikling ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  (funksjonell kommunikasjon), for eksempel kroppsspråk. Det er også viktig å kartlegge miljøfaktorer, psykososiale forhold og kognitiv funksjon. Det er flere formål med kartlegging ved afasi:  Finne ut hvilke ...
 • Rådgivning og veiledning om flerspråklighet og minoritetsspråklighet

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...fagkompetanse innenfor flerkulturell pedagogikk. I tillegg er det behov for spesifikk kompetanse innenfor de ulike fagområdene/diagnosene. Det handler blant annet om hvordan forskjellige type utfordringer ...
 • Integraler, summasjon og grenseverdier

  01.09.2021 | Kapittel

  Står et uttrykk over to linjer er dette tilfellet brukt linjeskift der det er et mellomrom.   Visuell skrift   Tegn på PC   6-punktskrift  ∫𝑡2+1 𝑑𝑡∫t2+1 dt   è t^2 +1 dt  ⠮ ⠞⠨⠼⠃ ⠖⠼⠁ ⠙⠞  ∫𝜋20𝑐𝑜𝑠 ...
 • Hva er Digital didaktikk og inkludering?

  16.09.2021 | Kapittel

  ...samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om mulighetene som finnes og hvordan de best kan brukes. Dette får du gjennom DDI.  Gjennom ...