Til hovedinnhold
Viser 1551–1560 av 1947 treff.
 • Stig sin kommunikasjonsbok

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...valgte en temabasert bok i første omgang, siden vi var usikre på hvor mye Stig forstod og tolket av det symbolene viste. Vi viste at han tolket en del symboler ut fra leker og aktiviteter hvor vi har prøvd ...
 • Rett til ekstra opplæring

  10.06.2016 | Artikkel

  ...ekstra år i videregående skole hvis det er nødvendig for å nå opplæringsmålene, til sammen fem år. Før fylkeskommunen gjør vedtak om utvidet opplæringstid, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra ...
 • Synstap og overganger i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...alle. For barn og unge med synshemming, er overganger ekstra kritiske, noe som gjør dem mer sårbare. Det er nødvendig å planlegge overgangen tidlig for å forberede lærere gjennom kurs og veiledning skaffe ...
 • Skjermleser

  08.06.2016 | Artikkel

  ...innholdet på en dataskjerm. Programmet brukes av personer som er blinde eller som ser så dårlig at det er uaktuelt å bruke skjerm. Skjermleseren formidler skjerminnholdet både når du leser og skriver. Dermed ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  19.06.2016 | Artikkel

  Statped hvis søknaden er knyttet til rettighetene gitt i opplæringslova kapittel 4A (lovdata.no). Det kan være opplæring i  å lese og skrive mobilitet å bruke IKT eller andre tekniske hjelpemidler Statpeds ...
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  ...født og fram til det er 16 år. Les mer om kurset  Individuell språkveiledning Et tilbud til foreldre som har behov for individuell støtte og veiledning om barnets språkutvikling. Det er først og fremst ...
 • Planlegging av skolestart

  23.06.2016 | Artikkel

  ...skolestart for barn med nedsatt hørsel.  Høsten to år for skolestart Sakkyndig vurdering avdekker om det er behov for tale og lytte­trening og/eller tegnspråkopplæring etter § 2-6, i barnehage og skole. Vurdere ...
 • Guttestreker

  22.05.2019 | Nettressurs

  Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve.  Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om et ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om disse elevgruppene særlig viktig. De to første kapitlene er resultat av tekststudier, hvor det første, "Klassens psykososiale ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker SuperNova

  24.11.2016 | Artikkel

  ...og velg fila ncc.html. Trykk Enter og vent ei stund; gjerne ett minutt eller to. Det er mye som skal lastes inn, og det tar tid. Så snart boka er åpen og klar til lesing, vil du finne tekst på leselista ...