Til hovedinnhold
Viser 1561–1570 av 1947 treff.
 • Stamming og teknologi

  21.02.2018 | Artikkel

  Noen av de som stammer kan oppleve nytte av å bruke tekniske taleflythjelpemidler. Det anbefales at utprøving gjøres i samarbeid med logoped.    Altered Auditory Feedback (AAF) AAF er en felles benevnelse ...
 • Syn og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  Universell utforming har som mål at flest mulig skal kunne delta aktivt i samfunnet. Lover og forskrifter Det finnes flere lover og forskrifter som omhandler universell utforming. De er viktige for synshemmedes ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  Nedsatt hørsel hos barn krever langsiktig planlegging av kommunen. Det er i stor grad forutsigbart hva kommunene må gjøre for å tilrettelegge for hørselshemmede barn og unge. Hørseltap kan påvirke: språkutvikling ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  (funksjonell kommunikasjon), for eksempel kroppsspråk. Det er også viktig å kartlegge miljøfaktorer, psykososiale forhold og kognitiv funksjon. Det er flere formål med kartlegging ved afasi:  Finne ut hvilke ...
 • Rådgivning og veiledning om flerspråklighet og minoritetsspråklighet

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...fagkompetanse innenfor flerkulturell pedagogikk. I tillegg er det behov for spesifikk kompetanse innenfor de ulike fagområdene/diagnosene. Det handler blant annet om hvordan forskjellige type utfordringer ...
 • Integraler, summasjon og grenseverdier

  01.09.2021 | Kapittel

  Står et uttrykk over to linjer er dette tilfellet brukt linjeskift der det er et mellomrom.   Visuell skrift   Tegn på PC   6-punktskrift  ∫𝑡2+1 𝑑𝑡∫t2+1 dt   è t^2 +1 dt  ⠮ ⠞⠨⠼⠃ ⠖⠼⠁ ⠙⠞  ∫𝜋20𝑐𝑜𝑠 ...
 • Hva er Digital didaktikk og inkludering?

  16.09.2021 | Kapittel

  ...samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om mulighetene som finnes og hvordan de best kan brukes. Dette får du gjennom DDI.  Gjennom ...
 • Adjektiv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...visningsruten (oppe til høyre) for å sette sammen ikonene som representerer adjektivene i Minspeak® Det er laget huskelapper for hver side. Disse kan skrives ut og brukes sammen med oppgavene Sidene med ...
 • Forberedelse med kart, bilde og video

  22.10.2019 | Kapittel

  Kart og veibeskrivelser er god støtte når du skal gjøre deg kjent på nye steder. Det hjelper deg med å få oversikt over et område og bidrar til å forberede deg på hva som venter der du skal.  Veibeskrivelser ...
 • Oversikt og struktur med tankekart

  22.10.2019 | Kapittel

  ...systematisert av den visuelle utformingen, som ellers kan oppleves som et abstrakt kaos av tanker før det skrives ned. Fordelen med digitale tankekart, sammenlignet med et du tegner opp for hånd, er at du ...