Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 151 - 160 av 1948 treff.

 • Gode væremåter hos den voksne

  04.05.2015 | Kapittel

  Framfor alt er det viktig at den som får ansvar for følelsessamtalene, har interesse for og lyst til å jobbe med dette temaet på denne måten og med dette barnet. Den voksne må kjenne barnet og være innstilt ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...forutsigbarhet og oversikt være viktig for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser skal kunne delta i det sosiale og faglige fellesskapet. Med struktur menes rutiner, rekkefølger eller system som barn og unge ...
 • Vi deler språk med noen, men vennskap og klasse er også viktig

  28.03.2017 | Kapittel

  Det tredje perspektivet retter seg mot det å ha ulike tilhørigheter i jevnaldergruppen. Barna var opptatt av muligheten til å bruke morsmålet seg imellom, men var samtidig veldig bevisste på at andre uten ...
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...runde bord kan gi bedre mulighet for å se hvem som snakker og gjøre det lettere å følge med arbeidsgiver skal bestille tolk når det er nødvendig tekniske hjelpemidler, blant annet til telefon eget kontor ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  Statped har, med bakgrunn i et oppdragsbrev gitt fra Utdanningsdirektoratet, levert en rapport som synliggjør elevgruppens utfordringer med deltagelse på obligatoriske prøver og eksamen. Rapporten belyser ...
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  ...innhold og rekkefølge i en gitt tidsperiode. Når du konkretiserer og strukturerer det abstrakte fenomenet tid, blir det lettere å fokusere og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. Her får du tips til ...
 • Mindomo

  01.07.2016 | App

  ...sanntid. Programmet har en enkel og nøytral layout. Bruk av tankekart kan være nyttig for de fleste når det gjelder å strukturere og organisere innhold. Ulike typer innhold, kan være teori, kunnskaper, tanker ...
 • Strip Designer

  03.05.2016 | App

  ...motivere til tekstskaping. For elever som trenger å trene på sosialt samspill og sosiale koder, kan det være nyttig å visualisere sosiale situasjoner. Eksempler på sosiale historier kan være hva man gjør ...
 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  ...forutsigbarhet og oversikt være viktig for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser skal kunne delta i det sosiale og faglige fellesskapet. Med struktur menes rutiner, rekkefølger eller system som barn og unge ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...situasjon For å kunne hjelpe en elev som strever med å være på skolen er det helt avgjørende å få oversikt over: Hvilke områder som gjør det vanskelig/ubehagelig å møte opp og delta på skolen Hvilke vansker eleven ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!