Til hovedinnhold
Viser 1601–1610 av 1947 treff.
 • Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

  13.10.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...testark. Når du har kjøpt den digitale versjonen, kan du skrive ut manual og testark om du ønsker det. Innhold Språk 6–16 har tre obligatoriske deltester. Ordspenn undersøker ulike aspekter ved verbalt ...
 • Under prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...eksamener Elever som er blinde eller sterkt svaksynte trenger gjerne assistanse under prøver og eksamener. Det kan være nødvendig med eget rom, slik at andre elever ikke blir forstyrret. Den som gir assistanse ...
 • Leservisning

  05.10.2021 | Kapittel

  ...justere farger og fjerne reklame.  På bildene under ser du en nettside fra forskning.no. På skjermen er det ikke mulig å se hva artikkelen handler om, siden størsteparten av siden består av bilde og reklamer ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...og nødvendig for å skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er flere forhold som er med på å skape gode vilkår for samhandling mellom hørselshemmede og hørende ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...tre artikler som alle har et ikke-eksperimentelt design og en kvantitativ metodisk fremgangsmåte. Det er brukt en SEM-basert (Structural Equation Modeling) analytisk tilnærming med latente variabler. Datagrunnlaget ...
 • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

  27.06.2017 | Artikkel

  Kjevik. Fra Kjevik går det flybuss til Grimstad og Kristiansand. Tog Kristiansand er stasjon på Sørlandsbanen, som går fra Oslo S til Stavanger. Grimstad har ikke togforbindelse, det går buss til Grimstad ...
 • Settings Senter

  04.09.2019 | Kapittel

  ...for å velge Alle programmer i Settings Senteret. Settings Senter består av to ruter. Til venstre er det en trevisning med kategorier som har underliggende elementer. Til høyre ulike valg og innstillinger ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  Du kan samle lenker, filmer og tekster på et sted og visualisere dette for eleven. Det er enkelt å sette seg inn i det andre lærere har planlagt, og du får tilgang til lenker, digitale tekster og ressurser ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  ...hjelpemidler først og fremst fordi de konkretiserer og gir eksempler på abstrakt fagstoff, som igjen gjør det lettere å forstå og lagre informasjonen i langtidsminnet. For mange elever med særskilte opplæringsbehov ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget som står bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat ...