Til hovedinnhold
Viser 1631–1640 av 2161 treff.
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...på, er å skrive et ord midt på et ark, trekke linjer fra ordet og skrive nye ord som assosieres med det første ordet. Taktile tankekart følger de samme prinsippene, men tankekartet utformes taktilt med ord ...
 • Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

  05.10.2021 | Kapittel

  ...venstre side kan du finne direkte til den funksjonen du ønsker å vite mer om. Der det er røde piler/trekanter, finnes det flere overskrifter. Disse får du tilgang til ved å trykke på pila.  Hvis du gjennomfører ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  ...innlevelse, utfoldelse og deltagelse» I Utdanningsdirektoratets veileder for Spesialundervisning løftes det fram fem overordnede områder som kan være utgangspunkt for å utforme av opplæringsmål for elever med ...
 • I videregående opplæring

  19.03.2022 | Kapittel

  Elever som har spesialundervisning har rett på inntil to år ekstra når de trenger det for å nå den enkeltes opplæringsmål, basert på en sakkyndig vurdering, se Opplæringsloven § 3-1. Inkludering handler ...
 • Kjønnsdysfori - stemme og kommunikasjon

  01.03.2023 | Kapittel

  ...livskvaliteten. Kjønnsinkongruens oppstår når kjønnet tildelt ved fødsel, ikke samsvarer med kjønnsidentiteten. Det kan av den grunn oppstå dysfori knyttet til blant annet stemmen, dens resonans, stemmeleie, artikulasjon ...
 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...rundt barn og unge som trenger tegn som støtte i daglig kommunikasjon.  Kursrekke med fire kurstrinn. Det overordnede målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger ...
 • På vei til å bli en god leser

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsmateriellet På vei til å bli en god leser… krever samarbeid blant skolens personale, eleven og hjemmet. Det kan blant annet brukes for å dokumentere og beskrive en tospråklig utvikling som er relevant for mange ...
 • Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...bare ett individ. Det rammer en hel familie. Pårørende som har fulgt sine afasirammede til Bredtvet kompetansesenter (nå en del av Statped), har fortalt om vansker forbundet med nettopp det å være en afasirammets ...
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...r. Hun har, sammen med sine medelever, klart å vise verden at hun både kan og forstår mye mer enn det folk først trodde. I denne filmen intervjues foreldre, pedagoger og rektor ved skolen, og vi får se ...
 • Kulebank

  16.08.2016 | Konkret materiell

  ...antallsmarkeringer fra  1 til 6. Ved alle tall, bortsett fra plass nummer 2, er det en "kulepinne". Ved plass nummer to er det et hull som en kan putte kuler nedi (banken). Kuler til spillerne, for eksempel ...