Til hovedinnhold
Viser 1631–1640 av 1947 treff.
 • Digitalt løft og en mer tilpasset skole for alle?

  05.06.2020 | Artikkel

  ...av hjemmeskolen, etter at opplæringen de siste seks-åtte ukene har foregått som fjernundervisning. Det varierer mye hvor stort læringsutbytte elevene har fått. Vi vil i denne sammenheng og ut ifra vår praksis ...
 • Cytomegalovirus (CMV)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...er symptomfrie. Hvis CMV overføres fra en gravid kvinne til fosteret i løpet av svangerskapet, vil det være en risiko for at barnet utvikler psykomotoriske problemer, hørselstap og synsproblemer i løpet ...
 • Språk, tale og kommunikasjon - med vekt på alternativ og supplerende kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...spørreundersøkelser til hhv PPT og andre veiledningsenheter, og voksenopplæringsenheter. Dessuten er det foretatt 26 individuelle intervju som kun omhandler ASK. Respondenter i intervjuene var foreldre, ...
 • Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte - Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Word 2007 og ZoomText 9, men mange av tipsene og prinsippene er overførbare til andre programvarer. Det er tatt utgangpunkt i personer med så sterk synshemning at de er avhengige av å bruke forstørrende ...
 • Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

  11.11.2015 | Veileder

  ...konkret oppgave kan utføres. Leseren må ha noe kunnskap om skjermleser og leselist. (Statped 2013) Det er en forutsetning at programmet Word er satt opp med bestemte innstillinger. Kapitlet «Innstillinger ...
 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 1

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...noteopplæring for punktskriftbrukere. Boka egner seg ikke til selvstudium for en som ikke kan noter fra før. Det er nødvendig å ha undervisning av en musikklærer som kan kontrollere at øvelsene blir riktig spilt ...
 • Tigergjengen - bokserie for unge og voksne

  03.03.2016 | Bok/hefte

  ...utfordringer med pågangsmot og humør. Temaene i serien om Tigergjengen er tilpasset unge og voksne. Det handler om å flytte hjemmefra, bestemme selv, være litt for glad i mat, havne på feil buss, finne seg ...
 • Mobbing er vondt

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...nettstedets historier, sanger og tips til tegnspråk. Dette er nå å finne på "mobbing er vondt". Her er det også tre kortfilmer om mobbing på tegnspråk, samt en liste med noen av tegnene som brukes i historiene ...
 • Pitbull-Terje går amok

  23.02.2016 | DVD

  ...type som kaller seg Pitbull-Terje. Bakgrunn Historien berører tema som mobbing, alkoholisme, angst, det å være annerledes, vanskelige forhold hjemme, og vennskap Boken er skrevet av Endre Lund Eriksen og ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...eller saman med Pegasus.  Fordi bøkene i Pegasus er omfatta av åndsverklova må du som ønskjer å bruke det bli låntakar ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Gå til "Innmeldingsskjema for Rolltalk-brukere" ...