Til hovedinnhold
Viser 1641–1650 av 1947 treff.
 • Lysstyrke

  05.10.2021 | Kapittel

  ...denne menyen kan du også velge om utseende på skjermen skal være lyst eller mørkt, eller om du vil at det skal skifte automatisk basert på lyset i omgivelsene. Mørkt tema vil også dempe lyset fra skjermen ...
 • Lydbøker og digitale lærebøker

  05.10.2021 | Kapittel

  ...skolelydbøker.    De fleste forlagene tilbyr digitale utgaver av lærebøkene. For elever med nedsatt syn kan det være nyttig å ha mulighet til å kunne bruke digitale utgaver. De gir muligheter for forstørring, markering ...
 • Inkluderende læringsfellesskap for barn og unge med nedsatt hørsel som ikke bruker tegnspråk

  02.02.2022 | Bok/hefte

  ...organisering teknisk organisering skolepersonalets kompetanse sosial deltakelse og elevens kompetanse. Det tematiske innholdet i litteraturoppsummeringen understøttes av elevintervjuene. Statped (2020) ...
 • Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What?

  03.02.2022 | Artikkel

  Forskning er ikke entydig når det gjelder hva dysleksi består av og skyldes. Dette kan være en av grunnene til at ansatte i pedagogisk -psykologisk tjeneste ikke legger de samme diagnostiske kriteriene ...
 • Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

  10.03.2021 | Bok/hefte

  ...kunnskap om gode tiltak i møte med ulike utfordringer i matematikkfaget. Under gjennomføringen er det lagt særlig vekt på å sikre elevenes medvirkning og å utarbeide gode rutiner for planlegging og evaluering ...
 • Hva kan Statped bidra med?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...kan tilrettelegge for å møte barnets behov, kan dette bidra til å forebygge psykisk overbelastning. Det kan gi et bedre grunnlag for god tilrettelegging som kan bidra til utvikling og læring. Statped tilbyr ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  H. (2008). “Jeg skjønner ikke hva jeg mener, - søren også!”. Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Renlund, ...
 • Hvis jeg kunne lære hunden min 7 ord

  08.06.2016 | Artikkel

  ...finne ordene og oppmuntre eleven til å si ordene i løpet av dagen i løpet av daglige aktiviteter. Det kan være lurt å identifisere to aktiviteter daglig i timeplanen der kjernevokabularet kan brukes. Fortell ...
 • Klar, ferdig, gå!

  08.06.2016 | Artikkel

  ...fokusordeneordene. Bruk stor font. Skriv ut. Rive ned tårn Bygg sammen et tårn av tomme pappesker. Sett det i nærheten av husken. La eleven bruke talemaskinen til å bestemme hva som skal skje, f.eks. «ta den» ...
 • Toca Town

  08.06.2016 | Artikkel

  ...utforske en liten by, inkludert en matbutikk, leilighet, hus, politistasjonen, restaurant og kafé. Det er opp til deg å bestemme hva innbyggerne i Toca Town skal gjøre i dag. Har noen fødselsdag? Trenger ...