Til hovedinnhold
Viser 1651–1660 av 1947 treff.
 • Lære i og på – beskrivelse

  08.06.2016 | Artikkel

  "på"-setninger. Dersom eleven ikke er i stand til å svare med en gang, vent - og deretter modellere og be om det riktige svaret. Finn bøker som bruker noen av fokusordene, spesielt "i" og "på". Les bøkene sammen ...
 • Over og under

  08.06.2016 | Artikkel

  ...korte setninger ved hjelp fokusordene. Skrive ut fargeleggingsark og la eleven fargelegge. Snakk om det dere fargelegger. Skriv ut plakat med preposisjoner. Snakk om ordene i plakaten.  
 • Kurs for fagpersoner om kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...tjenester. Hvordan man får tjenesten Kursene som arrangeres, legges ut på statped.no/kurs. I tillegg blir det orientert om kursvirksomhet i rådgivningsarbeid. Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert Kursene ...
 • Book Creator og alternativ og supplerende kommunikasjon

  24.10.2019 | Kapittel

  ...en kan velge ulike måter å formidle på. Du kan kombinere symboler, bilder, video, tekst og tale.   Det kan være fint for nærpersoner å kjenne til elevens måte å kommunisere på, litt om eleven og elevens ...
 • Forskning

  22.10.2019 | Kapittel

  ...n/statped-nord/publikasjoner/rapport_ihot.pdf Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.
 • Vi vil også lære! Gi oss digitale dingser. Da lærer vi lettere.

  27.02.2019 | Artikkel

  ...rundt suksessfaktorer for god pedagogisk bruk, er mangelvare. Vi presenterer her noen elevstemmer når det gjelder bruk av digitale lære- og hjelpemidler (DLH). Stemmene kommer fra elever som har utfordringer ...
 • All Aboard – få alle med

  28.03.2017 | Prosjekt

  ...en samling med gode eksempler på inkluderende praksiser som er publisert på prosjektets nettside, i det vi i prosjektet har kalt «Box of Best Practices». Prosjektet har utviklet moduler for nettseminarer ...
 • Lite kunnskap om afasi – en pedagogisk utfordring i afasiomsorgen

  27.10.2017 | Artikkel

  ...være systematisk tilrettelagt og lett tilgjengelig for personer med afasi og deres familier. I tillegg er det viktig med økt bevissthet om afasi i samfunnet. FoU Line Haaland-Johansen (Norge) med flere ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...trygt og rolig • innfører tegnspråk for medelevene bruker ekstra ressurser til å forberede eleven på det som klassen skal arbeide med, aktivisere forkunnskap og «tette igjen hull» i begrepsapparat bruker ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  APD krever en bred flerfaglig tilnærming (Bellis og Ferre 1999, Chermak et.al.,1999, Moore, 2012). Det betyr at et tett samarbeid mellom medisinsk, psykologisk og pedagogisk fagmiljø må foreligge for å ...