Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1671 - 1680 av 1948 treff.

 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...og nødvendig for å skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er flere forhold som er med på å skape gode vilkår for samhandling mellom hørselshemmede og hørende ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...tre artikler som alle har et ikke-eksperimentelt design og en kvantitativ metodisk fremgangsmåte. Det er brukt en SEM-basert (Structural Equation Modeling) analytisk tilnærming med latente variabler. Datagrunnlaget ...
 • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

  27.06.2017 | Artikkel

  Kjevik. Fra Kjevik går det flybuss til Grimstad og Kristiansand. Tog Kristiansand er stasjon på Sørlandsbanen, som går fra Oslo S til Stavanger. Grimstad har ikke togforbindelse, det går buss til Grimstad ...
 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  ...bevegelsesevne. Dette utvider muligheten for at flere elever kan få å se og oppleve det de skal lære. I mange tilfeller er det ikke mulig å reise til steder du skal lære om. Dette gjelder for eksempel når du ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  Når barn og unge har behov for støtte i barnehage og skole er det PP-tjenesten som er kommunenes sakkyndige instans og hjelper. Statped kan bistå PP-tjenesten når de har behov for støtte.  ADHD (Attention ...
 • Grafiske framstillinger

  15.06.2016 | Artikkel

  Statped har god erfaring med følgende læremiddel: Koordinatark i relieff (prikkeark) = millimeterpapir. Det finnes to hovedtyper: Alle fire kvadranter og første kvadrant. Første kvadrant kan brukes med eller ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...verdifull som den som er strukturert. For barnets omsorgspersoner og pedagoger gjelder det å ha et våkent blikk for når det er mulig å melde seg inn i lek som andre barn er opptatt av å invitere andre barn ...
 • Under prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...eksamener Elever som er blinde eller sterkt svaksynte trenger gjerne assistanse under prøver og eksamener. Det kan være nødvendig med eget rom, slik at andre elever ikke blir forstyrret. Den som gir assistanse ...
 • Voice Dream Reader

  09.01.2020 | App

  ...kan gjøre det enklere å tyde tegn og ord. For lettere å kunne følge med på opplesningen kan ord for ord markeres etter hvor talesyntesen er i teksten. Du kan velge å innskrenket lesefeltet, det vil si hvor ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...for elever med døvblindhet gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.  Skolen er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!