Til hovedinnhold
Viser 1701–1710 av 2159 treff.
 • OCR

  11.11.2020 | Kapittel

  ...mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og kopimaskiner. Kjært barn-container Hvem er OCR nyttig for Det vil alltid være elever som av ulike grunner ikke klarer å hente informasjon for eksempel fra en tekst ...
 • Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

  22.01.2019 | Video

  ...multifunksjonshemming bruke teknologi for å delta og for å bestemme? I denne filmen får du se noen eksempler på det. Vi møter Herman Moen Engelstad fra Hønefoss som viser oss hvordan tilpassede brytere hjelper ham til ...
 • Nedlasting og bruk av apper og programvare

  29.04.2020 | Kapittel

  ...utvikler til enhver tid bestemmer.  Noen apper og programvare som vi omtaler, lagrer personopplysninger. Det innebærer at når skoler og barnehager laster ned og tar i bruk apper og programvare, er skole- og ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Artikulatoriske/fonetiske vansker En forståelig og tydelig taleproduksjon forutsetter artikulatorisk presisjon. Det betyr at man må kunne lage språklyder med ulike artikulasjonsmåter og artikulasjonssted. Videre at ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  Ganske mange bruker eller forstår også ett eller flere andre språk i tillegg til norsk eller samisk. Det gjelder også barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov. Betegnelsen flerspråklig brukes her ...
 • Ledsagerteknikker

  08.08.2023 | Kapittel

  I mange sammenhenger kan en elev som har nedsatt syn, ha nytte av en ledsager. Det er særlig aktuelt å bruke ledsager i ukjente omgivelser eller ved midlertidige endringer i kjente omgivelser. For å ferdes ...
 • Prematuritet

  10.06.2020 | Kapittel

  ...synsnedsettelsene er prematuritetsretinopati (ROP), strabisme (skjeling) og hjernesynshemming (CVI) Når det gjelder hørselstap, så er sensorinevrale hørselstap vanlig hos 3 – 4 % av barn med lav fødselsvekt ...
 • Forekomst

  01.03.2018 | Kapittel

  ...blant barn og unge voksne til 0,5–1% av den generelle befolkning. Hos eldre er forekomsten høyere. Det foreligger foreløpig ingen statistikk fra Norge, men man antar at APD er underdiagnostisert (Stokkereit ...
 • Logg inn, lån og bruk skolelydbøker

  14.06.2018 | Tjeneste

  PC» på denne siden) Bestill CD (kommer i posten hjem til deg) Bruk boken Se Spill av bøker.  Husk Det er bare du som kan bruke en bok.  Du må heller ikke kopiere en bok.  Levér skolelydbøker. Lurer du ...
 • Å berøre barn som har synshemming

  17.03.2017 | Publikasjon

  ...foreldre eller andre personer som står barnet nært. Berøring kan øke tryggheten i samspillet og styrke det følelsesmessige båndet dem imellom. Berøringen kan være spontan, som en lett berøring på hodet eller ...