Til hovedinnhold
Viser 1721–1730 av 1947 treff.
 • All Aboard – få alle med

  28.03.2017 | Prosjekt

  ...en samling med gode eksempler på inkluderende praksiser som er publisert på prosjektets nettside, i det vi i prosjektet har kalt «Box of Best Practices». Prosjektet har utviklet moduler for nettseminarer ...
 • Lite kunnskap om afasi – en pedagogisk utfordring i afasiomsorgen

  27.10.2017 | Artikkel

  ...være systematisk tilrettelagt og lett tilgjengelig for personer med afasi og deres familier. I tillegg er det viktig med økt bevissthet om afasi i samfunnet. FoU Line Haaland-Johansen (Norge) med flere ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...trygt og rolig • innfører tegnspråk for medelevene bruker ekstra ressurser til å forberede eleven på det som klassen skal arbeide med, aktivisere forkunnskap og «tette igjen hull» i begrepsapparat bruker ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  APD krever en bred flerfaglig tilnærming (Bellis og Ferre 1999, Chermak et.al.,1999, Moore, 2012). Det betyr at et tett samarbeid mellom medisinsk, psykologisk og pedagogisk fagmiljø må foreligge for å ...
 • Knytter kontakter

  08.06.2018 | Kapittel

  ...skikkelig nervøse før de skulle på scenen. Samtidig var sangen med på å gjøre årets treff så bra. – Det var artig og spennende, jeg vil tilbake neste år, slår Rahaf fast. Tekst: Ánte Siri / Foto: Morten ...
 • Repetere og forstå

  08.06.2018 | Kapittel

  ...finne ein god måte å vidareføre denne språktreninga på småtrinnet i skolen. Forskarane er nøgde med det dei observerer. – Målet med å bruke robot er å få fleire verktøy å spele på. Roboten ser ut til å fenge ...
 • Kan barnet ha synsvansker?

  24.03.2017 | Publikasjon

  ...eller blir unormalt sliten. For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner. Ulike aktiviteter stiller ulike krav til synssansen. Observer derfor barnet ...
 • Punktskriftaktiviteter - en veileder om tidlig skriftspråkstimulering

  30.11.2022 | Veileder

  ...eksempler på hvordan aktiviteter og materiell kan tilrettelegges og brukes. Disse tiltakene må tilpasses det enkelte barn. Silje Benonisen,  Astrid Kristin Vik, Gro Aasen Statped (2022) ...
 • Valgplate

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...uavhengig av rekkefølge. Valgsituasjoner kan være vanskelig for mange barn. Taktile symboler kan gjøre det å velge mer overkommelig fordi valgalternativene blir konkrete og tydelige. Hele valgplaten er dekket ...
 • Statpeds rolle

  07.07.2021 | Kapittel

  ...kompetansehevingstiltak. Universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) trekker inn Statped i kompetansetiltak der det er nødvendig. Bidragsyter til kompetanseheving i UH-sektor Vi deltar i UH-nettverk for kompetanseløftet ...