Til hovedinnhold
Viser 1761–1770 av 1947 treff.
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...utfordingar i kommunikasjon med andre. Nokre personar har og kjenslemessige opplevingar knytt til det å stamme eller ha løpsk tale, noko som kan forverre vansken. Statped kan bidra med å greie ut og vurdere ...
 • Digitalt løft og en mer tilpasset skole for alle?

  05.06.2020 | Artikkel

  ...av hjemmeskolen, etter at opplæringen de siste seks-åtte ukene har foregått som fjernundervisning. Det varierer mye hvor stort læringsutbytte elevene har fått. Vi vil i denne sammenheng og ut ifra vår praksis ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...taleflytteamet dersom du ønsker det. Systembaserte tjenester En systembasert tjeneste er ikke rettet mot en person, men systemet rundt flere personer med behov for spesialpedagogisk hjelp. Det vil si systemet rundt ...
 • Overfør lyd fra PC, mobil eller nettbrett til høreapparat og CI

  01.03.2021 | Artikkel

  ...elever med nedsatt hørsel er å overføre lyd direkte fra digitale enheter til høreapparat eller CI.  Det er to måter å gjøre dette på: A. Overfør lyden via en sammenkoplingsenhet Velg dette når høreapparat ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  I utredning og behandling av mennesker med stemmevansker er det viktig å kunne få et best mulig bilde av hvor alvorlig stemmevansken er. Det er også viktig å sammenligne stemmeforskningen på tvers av språk ...
 • Inspiration Maps

  15.08.2017 | App

  ...undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte øke. Det vil også være viktig å lære elevene hvordan tankekartet kan brukes i ulike type læringsarbeid, som ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ESSENCE-perspektivet innebærer at man bør forvente at tidlig avdekkede sammensatte vansker overlapper hverandre. Det er derfor viktig med en bred kartlegging og en helhetlig tilnærming i tilrettelegging og tilpasning ...
 • Matematihkka mánáidgárddis

  24.01.2019 | Bok/hefte

  ...kjenne begreper knyttet til kroppsdeler og vite hvor kroppsdelene er. Utvikle spatiale evner inneholder det å tolke bilder, leke med mønster, praktisk geometri og måling. Bevegelse er rytme, koordinering, motorikk ...
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...for manglende evne til å skape rom for at barn og unge kan delta i det ordinære fellesskapet. Sentralt i dette er arbeidet står PPT, og det har lenge vært et utdanningspolitisk ønske å styrke den delen av ...
 • 6-16 jahkásaččaid giella

  27.02.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...med testen, og å være kjent med bruken av testresultater. Språk 6-16 bygger på en antagelse om at det er nær sammenheng mellom begrensninger i verbalt arbeidsminne og barns vokabularutvikling. Videre antar ...