Til hovedinnhold
Viser 1781–1790 av 1947 treff.
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...konsentrasjon og oppmerksomhet kan det å tilegne seg ny kunnskap hjemme i fred og ro være avgjørende. Muligheten for å se på en video flere ganger vil også hjelpe mange. Det å se bilder og høre noen forklare ...
 • Mine tegn i barnehagen

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...støtte er ikke det samme som tegnspråk. Tegnene brukes alltid sammen med tale, og målet vil alltid være at barnet skal utvikle tale. En gir barnet muligheter for å ta i bruk flere sanser når det skal tilegne ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  Synsforstyrrelser som følge av en skade i hjernen kalles for CVI, Cerebral Visual Impairment. På norsk kalles det for cerebral synshemming. CVI er ingen diagnose, men en beskrivelse av synsfunksjon eller -atferd som følge ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste. Åpne dialogboksen Stemmeinnstillinger: Åpne JAWS hurtigmeny: Ins+J (forutsatt at JAWS kjører ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...tilbringer mer tid utenfor klassen enn tidligere, og de blir mer marginalisert dess eldre de blir. Selv om det ikke er enighet om én felles definisjon av inkludering, har flere forskere argumentert for at inkluderende ...
 • Ledsaging i rullestol

  23.01.2023 | Artikkel

  ...sikre medbestemmelse er det viktig å legge til rette for at personen kan være delaktig i sin egen forflytning. Ledsagers rolle er å ta utgangspunkt i rullestolbrukerens behov. Det er viktig å kjenne personen ...
 • AÁBC-alfabehta

  03.05.2016 | App

  ...og er gratis. ABC-alfabehta er selvinstruerende. Eleven velger hvilken av de tre samiske språkene det vil jobbe med. (øverst til høyre på skjermen er en valgboks). Deretter velger eleven nivå, der et multebær ...
 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  ...oppover. Den er spesielt godt egnet for elever med et betydelig behov for påminnelser og oversikt. Det kan være elever med ADHD, autisme, utviklingshemning eller elever som av andre årsaker trenger gode ...
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  ...har hatt en økning i tilfredsheten fra samarbeidspartnerne hvert år fra 2014 til 2016 og vurderer det som meget positivt, sett i lys av satsingen på bedre og mer strukturert samarbeid med kommuner og fylkeskommuner ...
 • Photo Mapo

  26.06.2018 | App

  ...visuell støtte når du skal koble en hendelse, ting, person eller lignende til et gitt geografisk sted. Det kan for eksempel være når du skal jobbe med geografi, natur, historie  eller lage digitale fortellinger ...