Til hovedinnhold
Viser 1791–1800 av 1947 treff.
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...talespråklig veiledning er en del av tjenesten.  Noen barn og elever trenger å utvikle bimodal tospråklighet. Det vil si at de både trenger lytte- og talespråklig veiledning og opplæring i norsk tegnspråk.  Målgruppe ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  Barn som fikk sitt hørselstap oppdaget tidlig, hadde færre vansker. Også for sosiale ferdigheter var det stor forskjell på om barna var oppdaget sent eller tidlig. Barn med milde eller ensidige tap var i ...
 • Sosiale historier og oppskrifter i digitale bøker

  09.01.2017 | Artikkel

  ...gjennomgå en sosial historie. Første siden i appen lister opp alle bøkene laget i appen. Det gir deg en god oversikt og gjør det lett å finne riktig bok ved hjelp av både tekst og bilde til hver bok. Her kan du ...
 • Innstillinger i Word, Excel og PowerPoint

  02.09.2019 | Kapittel

  (gjelder bare Word) bør slås av. Bekreft innstillingen med OK. Slå av autokorrektur Filplassering Det er en fordel at elevens maskin er stilt slik at filene lagres automatisk i en mappe eleven kjenner ...
 • Bruk av VoiceOver

  15.10.2021 | Kapittel

  ...endrer hvordan du navigerer på iPad:  For å unngå utfordringene med navigering med VoiceOver på, er det lurt å legge VoiceOver i tilgjengelighetssnarvei. Denne videoen viser hvordan du aktiverer VoiceOver ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  video og bilder. Barn med nedsatt hørsel vil også kunne ha utbytte av appen fordi du kan variere det visuelle innholdet ved å lage video, bilder og tegninger og legge på lyd og tegn som støtte.  Explain ...
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  ...støtte. Bruk Tap and Type-funksjonen som gir mulighet for å skrive inn samme ord og gir hint dersom det ikke er riktig. Bruk den som et verktøy i arbeid med aktivering av forkunnskaper: la barna legge til ...
 • Bee-bot

  24.05.2019 | Konkret materiell

  ...begreper, eller når du jobber med matematiske temaer som: Måling tallforståelse addisjon og subtraksjon Det er en fordel å ha en matte når du bruker Bee-bot. Du kan bestille ferdige matter eller lage dine egne ...
 • GeoGuessr

  21.06.2018 | App

  ...oppgavene har de felles utgangspunkt, men har ofte gjort seg ulike tanker for valgene de tar. Dette er det fint å løfte frem, både i grupper og i full klasse. Kanskje noen har gjort seg noen like refleksjoner ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  ...multimodale lesemedier (punktskrift, visuell skrift og tekster på lyd). Temaet er lite utforsket og det har høy relevans for fagfeltet syn. Data omfatter bakgrunnsopplysninger fra synspedagog, resultater ...