Til hovedinnhold
Viser 1801–1810 av 1947 treff.
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...språkutvikling og barnets mulighet til sosial deltakelse. Innvandrere med hørselshemming kan oppleve det ekstra vanskelig å lære norsk. Kan ha lavere skoleresultat Hørselshemmede som gruppe har vanskeligere ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Fokus vil da ikke være i mappen med dokumentene. Avhengig av oppsettet, vil utforskeren starte enten i det som kalles Denne PCen eller i Hurtigtilgang. Navigering skjer på samme måte som vi beskrev for dialogboksene ...
 • Spesielle historier

  03.05.2016 | App

  ...behov for alternative og /eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Det vil variere om det er behov for et alternativt og /eller supplerende uttrykksmiddel, støttespråk eller alternativt ...
 • Sensory Light Box

  10.05.2016 | App

  ...aktiverer skjermen. I appen kan du velge mellom 24 ulike scener med animasjoner og tilhørende lyd. Det er en variasjon av beroligende lyder eller mer energiske. Animasjonene er konkrete, som regn, blader ...
 • Før prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...oppgavesettene som er bestilt. Skolen må også sette seg inn i følgeskrivet til eksamensansvarlig. Det gir blant annet informasjon om hvilke spesielle hjelpemidler eleven trenger i prøvesituasjonen. Fo ...
 • Seeing AI

  13.03.2019 | App

  Seeing AI er en app som gir auditive tilbakemeldinger på det som kameraet fokuserer på. Appen er for personer som er blinde eller sterkt svaksynte. Seeing AI har ni funksjoner som gir deg tilbakemelding ...
 • Tiimo

  26.03.2019 | App

  ...er spesielt utviklet for personer som trenger struktur, forutsigbarhet og påminnelser i hverdagen. Det kan være personer med autismespekterforstyrrelse, ADHD, eller barn som av andre årsaker har behov for ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  02.06.2017 | Prosjekt

  Barn som fikk sitt hørselstap oppdaget tidlig, hadde færre vansker. Også for sosiale ferdigheter var det stor forskjell på om barna var oppdaget sent eller tidlig. Barn med milde eller ensidige tap var i ...
 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  Når du formaterer en tekst i Word, er det viktig å bruke stiler. Da vil skjermleseren kunne gi informasjon om strukturen i dokumentet. Du vil også kunne gi kommandoer til skjermleseren for å gå til overskrifter ...
 • Gi tilgang til bøker for elever

  16.06.2018 | Tjeneste

  ...skolelydbøker til enheten sin i appen Lydhør (nlb.no), slik at de alltid er tilgjengelige, også når det ikke er Internett-dekning.  Last ned til PC Trykk på «Last ned» for å laste ned en ZIP-fil til PC-en ...