Til hovedinnhold
Viser 1811–1820 av 1947 treff.
 • Informasjonsdeling på Facebook

  27.01.2022 | Kapittel

  ...helse/sykdom/utfordringer fødselsnummer telefonnummer adresse/bosted  Vi modererer kommentarfeltene våre Det innebærer blant annet at vi blokkerer eller sletter innlegg med opplysninger som er  personlige/sensitive ...
 • Aktivere Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...tre fingre på skjermen. Forstørret bilde flyttes ved å dra med en eller tre fingre på skjermen slik det beskrives i videoen under eller trykke langs kanten på skjermen. Videoen vister hvordan du aktiverer Zoom ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tvil om et ord er feilstavet, kan han sette markøren i ordet og bruke hurtigmenyen til å undersøke det. Bruker eleven tale, vil uttalen ofte gi en indikasjon på om et ord er riktig stavet eller ikke. Avhengig ...
 • SIM - samisk kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...en bildebok hvor barnet skal velge riktig bilde etter et utsagn fra deg som testleder. I tillegg er det et skåringsskjema i tre språkutgaver: nord-, lule- og sørsamisk. Mens barnet peker i bildeboka, kan ...
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...allment, nøkternt og konsist. Vi legger opp til treff i søkemotorer ved å bruke relevante søkeord og si det viktigste først. Dette for at så mange som mulig skal få nytte og glede av innholdet på nettstedet ...
 • Velge team og kanal fra appen på pc

  18.09.2020 | Kapittel

  ...med i, organisert i et rutenett. Vi foreslår å endre dette sånn at timene vises i en trestruktur. Det gjør du under Innstillinger > Generelt. Når rutenettvisning (Vis som liste) er valgt, bruker du pil ...
 • Læringsmiljø

  13.06.2022 | Kapittel

  ...menneskelig handling. Læring og utvikling handler om å delta, erfare og oppleve sammen med andre, enten det er hjemme, i barnehage, på skole eller på avlastning. Læring og utvikling skjer i interaksjon, samspill ...
 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...kommunikasjonsformer som i utgangspunktet har lav kulturlikhet og derfor høy risiko for ikke å utvikles videre. Det innebærer at spesifikke kommunikasjonsforhold og kommunikasjonsformer ses som variasjoner over grunnleggende ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...er sårbare prosesser. Tiltak rundt barn og unge med nedsatt hørsel krever langsiktig planlegging. Det er nødvendig med langsiktig planlegging for å sikre nødvending tilrettelegging av opplæringen. Nødvendig ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...tegnspråktolk/skrivetolk skrivehjelp endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig eller omvendt der det er mulig informasjon om hørselshemming til sensor ved muntlige eksamener Eksamen for tegnspråklige ...