Til hovedinnhold
Viser 1821–1830 av 1947 treff.
 • Barnekonvensjonen

  15.11.2019 | Nettressurs

  ...og unge slik at de blir hørt, og slik at meningen deres teller der noe handler om dem – og hvorfor det er viktig.  Gjennom fem e-læringsmoduler lærer du om:  Inkludering, anerkjennelse og medbestemmelse ...
 • Læringspotensial

  20.06.2019 | Bok/hefte

  ...læringspotensial? Hvordan kan læreren bidra til å fremme elevenes læringspotensial? Hvilken sammenheng er det mellom potensial for læring og psykisk helse? Læring kan forstås som en prosess som pågår i hele individets ...
 • Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  24.05.2019 | Artikkel

  ...nødvendige ferdigheter, som samarbeid, logikk, selvtillit, sekvensering og spatiale ferdigheter (1). Det er vist at unge barn presterte bedre og var mer interesserte når språk- og bokstavinnlæring ble kombinert ...
 • Veiledning til pedagoger om ervervet hjerneskade (EHS)

  16.12.2016 | Bok/hefte

  ...teoretisk del, men hovedfokus er på praksis. Hvordan fungerer hjernen vår og hva skjer med den når det oppstår en skade? Hva er forskjell på generelle lærevansker og lærevansker etter ervervet hjerneskade ...
 • Hva liker du å gjøre?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...med bare ett ord, oppmuntre dem til å svare med en fullstendig setning. Dersom eleven er i stand til det, la ham stille spørsmålet til de andre i gruppa. Modeller bruken av infinitivsformen på tidspunkt da ...
 • Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie

  20.02.2020 | Artikkel

  ...språkprosessering. De forskjellige kartleggingsverktøyene er lett tilgjengelige for logopeder, og her er det lagt vekt på å bruke dem på en måte som også er gjennomførbar i logopedisk praksis. Avslutningsvis ...
 • Grunnleggende ferdigheter for godt samspill

  30.01.2018 | Kapittel

  ...deretter sammen med et annet barn med voksenstøtte, og senere i en liten gruppe med noen flere barn. Det er viktig å øve på og praktisere slike ferdigheter daglig over en lengre periode.
 • Faktorer som påvirker døgnrytmen

  22.05.2018 | Kapittel

  ...andre faktorene desto viktigere. En fast struktur på dagen, avtrapping av sterke sanseinntrykk nå det nærmer seg leggetid, faste måltider, god soveromstemperatur osv. vil hjelpe barnet med dagsrytmen og ...
 • Brukermedvirkning

  23.08.2017 | Kapittel

  ...er hva jeg ønsker mye av inn i livet mitt» – dette er hva jeg selv velger når jeg har mulighet til det. Vi kan se på dette som en form for brukermedvirkning fra en person som ellers har store vansker med ...
 • Aspects of Learning for Individuals with JNCL or CLN 3 Disease

  31.10.2017 | Artikkel

  Symptomer og sykdomsforløp hos JNCL blir beskrevet og sett i sammenheng med pedagogiske intervensjoner. Det blir argumentert for at pedagogisk intervensjon vil kunne bidra til økt livskvalitet for mennesker ...