Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1911 - 1920 av 1948 treff.

 • Se mitt språk

  28.10.2016 | Tjeneste

  Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et barn som har en hørselshemning. Hvordan få tjenesten Pedagogisk-psykologisk ...
 • Book Creator og bryterstyring

  24.10.2019 | Kapittel

  ...funksjonene i Book Creator selvstendig, men noen av funksjonene må de ha noe hjelp til. Derfor kan det være lurt å samarbeide i par. Elevene kan åpne appen Book Creator og velge "New Book". Deretter kan ...
 • Meld inn elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...eleven også blir registrert og selv kan låne litteratur hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Det er gratis for eleven og skolen. Endre til «nei» hvis dette er uaktuelt.  Kryss av for at skolen dokumenterer ...
 • TAKOM

  25.01.2022 | Nettressurs

  ...ta i bruk de tegnene du har behov for. Videoene viser hvordan tegnene utføres visuelt og taktilt. Det er gjort et begrenset utvalg av tegn for hver situasjon, men dette kan og skal utvides over tid. Dette ...
 • ELTHO taktil

  27.04.2015 | Konkret materiell

  ...barn som trenger spesialpedagogisk støtte innenfor målområdene vil også kunne ha utbytte av spillet. Det å spille spill er dypt forankret i vår kultur. Vårt ønske er at Eltho taktil skal bidra til at spillere ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...engelsk med Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka presenterer et mangfold av områder, perspektiver og resultater innen ...
 • Blind Square

  19.06.2016 | App

  ...følgende: Få kontaktinfo som adresse og telefon Åpne Twitter feed eller restaurantmeny, om de har det. Ringe Følge stedet. Appen vil fortelle avstand og hvor stedet ligger. Start annen app for «turn-by-turn ...
 • Søknad om individbaserte tjenester og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individbaserte tjenester. Det samme gjelder helseforetak som ikke har egen avtale med Statped om enkelte brukergrupper.  Formålet ...
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

    Nokre av tiltaka berører Statped direkte: Statpeds mandat skal bli tydelegare og meir avgrensa. Det gjeld både tenestene Statped skal tilby, og Statpeds bidrag til kompetansespreiing og kunnskapsutvikling ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...og utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap,ferdigheter og oppmerksomhet overfor barrierer. Det krever også: en kommunikasjonspartnere som bruker ASK, slik at personen får være i et språkmiljø hvor ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!