Til hovedinnhold
Viser 1921–1930 av 1947 treff.
 • God start

  26.04.2017 | Tjeneste

  Forarbeid før søknad Barnet må ha fått påvist et hørselstap før PP-tjenesten søker om plass på kurs.  Det er ønskelig at familien har fått Strakstilbud før første samling.  Rettigheter Deltakere på God start ...
 • Se mitt språk

  28.10.2016 | Tjeneste

  Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et barn som har en hørselshemning. Hvordan få tjenesten Pedagogisk-psykologisk ...
 • Book Creator og bryterstyring

  24.10.2019 | Kapittel

  ...funksjonene i Book Creator selvstendig, men noen av funksjonene må de ha noe hjelp til. Derfor kan det være lurt å samarbeide i par. Elevene kan åpne appen Book Creator og velge "New Book". Deretter kan ...
 • Meld inn elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...eleven også blir registrert og selv kan låne litteratur hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Det er gratis for eleven og skolen. Endre til «nei» hvis dette er uaktuelt.  Kryss av for at skolen dokumenterer ...
 • TAKOM

  25.01.2022 | Nettressurs

  ...ta i bruk de tegnene du har behov for. Videoene viser hvordan tegnene utføres visuelt og taktilt. Det er gjort et begrenset utvalg av tegn for hver situasjon, men dette kan og skal utvides over tid. Dette ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...og utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap,ferdigheter og oppmerksomhet overfor barrierer. Det krever også: en kommunikasjonspartnere som bruker ASK, slik at personen får være i et språkmiljø hvor ...
 • Blind Square

  19.06.2016 | App

  ...følgende: Få kontaktinfo som adresse og telefon Åpne Twitter feed eller restaurantmeny, om de har det. Ringe Følge stedet. Appen vil fortelle avstand og hvor stedet ligger. Start annen app for «turn-by-turn ...
 • Søknad om individbaserte tjenester og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individbaserte tjenester. Det samme gjelder helseforetak som ikke har egen avtale med Statped om enkelte brukergrupper.  Formålet ...
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

    Nokre av tiltaka berører Statped direkte: Statpeds mandat skal bli tydelegare og meir avgrensa. Det gjeld både tenestene Statped skal tilby, og Statpeds bidrag til kompetansespreiing og kunnskapsutvikling ...
 • Wander

  01.04.2019 | App

  ...multiplayer under tips og ideer.  Wander kan brukes på mange måter i undervisningen og på fritiden. Det kan være nyttig å bruke bildene som visuell støtte når en jobber med geografi, historie, naturfag, ...