Til hovedinnhold
Viser 1921–1930 av 2161 treff.
 • Kan barnet ha synsvansker?

  24.03.2017 | Publikasjon

  ...eller blir unormalt sliten. For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner. Ulike aktiviteter stiller ulike krav til synssansen. Observer derfor barnet ...
 • Barnebøker

  10.04.2015

  ...teksten til disse bøkene se feil ut når den kommer opp på skjermen. Blant annet vises ikke sirklene. Det blir imidlertid riktig på utskriften. Dette synes å grunne seg på at de er laget i eldre utgave av ...
 • Punktskriftaktiviteter - en veileder om tidlig skriftspråkstimulering

  30.11.2022 | Veileder

  ...eksempler på hvordan aktiviteter og materiell kan tilrettelegges og brukes. Disse tiltakene må tilpasses det enkelte barn. Silje Benonisen,  Astrid Kristin Vik, Gro Aasen Statped, 2022 ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmen eller for å kommunisere. Noen vil trenge hjelpemidler hele livet, mens andre vil ha nytte av det i en avgrenset periode. Teknologi kan være et viktig hjelpemiddel, men må alltid prøves ut og tilpasses ...
 • Statpeds rolle

  07.07.2021 | Kapittel

  ...kompetansehevingstiltak. Universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) trekker inn Statped i kompetansetiltak der det er nødvendig. Bidragsyter til kompetanseheving i UH-sektor Vi deltar i UH-nettverk for kompetanseløftet ...
 • Språk, tale og kommunikasjon - med vekt på alternativ og supplerende kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...spørreundersøkelser til hhv PPT og andre veiledningsenheter, og voksenopplæringsenheter. Dessuten er det foretatt 26 individuelle intervju som kun omhandler ASK. Respondenter i intervjuene var foreldre, ...
 • Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte - Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Word 2007 og ZoomText 9, men mange av tipsene og prinsippene er overførbare til andre programvarer. Det er tatt utgangpunkt i personer med så sterk synshemning at de er avhengige av å bruke forstørrende ...
 • Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

  11.11.2015 | Veileder

  ...konkret oppgave kan utføres. Leseren må ha noe kunnskap om skjermleser og leselist. (Statped 2013) Det er en forutsetning at programmet Word er satt opp med bestemte innstillinger. Kapitlet «Innstillinger ...
 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 1

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...noteopplæring for punktskriftbrukere. Boka egner seg ikke til selvstudium for en som ikke kan noter fra før. Det er nødvendig å ha undervisning av en musikklærer som kan kontrollere at øvelsene blir riktig spilt ...
 • Tigergjengen - bokserie for unge og voksne

  03.03.2016 | Bok/hefte

  ...utfordringer med pågangsmot og humør. Temaene i serien om Tigergjengen er tilpasset unge og voksne. Det handler om å flytte hjemmefra, bestemme selv, være litt for glad i mat, havne på feil buss, finne seg ...