Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1941 - 1948 av 1948 treff.

 • Forskning på bruk av programmering i opplæringen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...nødvendige ferdigheter, som samarbeid, logikk, selvtillit, sekvensering og spatiale ferdigheter (1).  Det er vist at unge barn presterte bedre og var mer interesserte når språk- og bokstavinnlæring ble kombinert ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...av sirkler. Den forklarer hvilke krav og regler som gjelder på den enkelte arena. Til hver arena er det laget støttesystemer som skal hjelpe eleven å mestre den gitte arenaen. Statped har laget en brukerveiledning ...
 • Prowise Presenter

  16.09.2019 | App

  ...sin enhet. ProConnect brukes sammen med Presenter 10 til samskriving i tankekart, ordsky og spill.  Det er mange ulike måter å presentere fagstoff på i Prowise Presenter, og aktivitetene kan brukes for å ...
 • Instagram

  24.01.2023 | Artikkel

  Lurer du på hvordan du kan få hjelp fra Statped?  Spør oss     Literacy Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet 2-tusen Tilrettelegging i barnehagen Temaside om digital lese- og skrivestøtte ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  ...for konkretisering og visuell støtte i matematikk. En lignende app er Number Pieces basic (link). Det er en forenklet versjon uten tellelinje som har mer fokus på plassverdisystemet, telle, addere og subtrahere ...
 • Arbeide i dialogbokser

  10.12.2020 | Kapittel

  Pil opp/ned for å velge et element i en trevisning. Du utvider et element med Pil høyre og lukker det med Pil venstre. Trevisning bildeblokk Avkryssingsbokser Du bruker Mellomrom-tasten for å krysse av ...
 • PowerPoint

  21.05.2015

  ...fokus til båndet og velg Sett inn. Trykk Tab til markøren står på knappen Lyd, og bekreft med Enter. Det åpnes nå en liste der du kan velge hvor du vil hente lydklippet fra. Naviger med piltastene til Lyd ...
 • Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder

  29.11.2018 | Artikkel

  Foreldrene til barn med hørseltap var mer presise når de skulle anslå barnets emosjonsforståelse enn det foreldre til barn med normal hørsel var, og høyere presisjon predikerte bedre emosjonsforståelse hos ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!