Til hovedinnhold
Viser 311–320 av 1947 treff.
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  De samme prinsippene for tilrettelegging gjelder både i barnehagen og hjemme. Det handler om tilrettelegging av omgivelsene og de voksnes holdninger og ønske om utvikling av selvstendighet hos barnet.
 • Autismespekterforstyrrelser

  09.06.2016 | Fagområde

  ...utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt. Funksjonsnivået blant de som har ASF varierer, det er derfor viktig at tiltakene blir individuelt ...
 • Rød refleks

  03.07.2012

  ...rød refleks er en undersøkelse der legen lyser inn i øynene med et oftalmoskop. Hvis det ikke er rød refleks, kan det tyde på en fortetning i øyets linse, katarakt (grå stær) eller en svulst. Begge deler ...
 • Blir alt tolket?

  29.10.2021 | Kapittel

  ...språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles forståelse av hva vi snakker om, kan være vanskelig nok i direkte kommunikasjon. Når alt skal gå via en tolk, er det en ekstra ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...kompenserende hjelpemidler for elever med lesevansker, er det også å styrke deres leseferdigheter på de områdene som byr på utfordringer. For å få til det er det nødvendig å innhente kunnskap om hva hver enkelt ...
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  Barnet ditt skal lære å kommunisere ved bruk av Minspeak®, for at det på sikt så langt det er mulig skal kunne snakke om hva det vil, med hvem det vil. Foreldrene er barnets viktigste støttepersoner, samtalepartnere ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  ...reflekser. Barn tåler vanligvis godt en kortvarig surstoffmangel. Det er først når surstoffmangelen varer 10-20 minutter eller mer, at det kan oppstå skader. Når barnet kvikner til raskt etter fødselen, ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  ...kan det være hyggelig med oppmerksomhet fra medelever i form av for eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner på skolen igjen. Det kan være ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...opplæring i en ordinær fylkeskommunal skole, er det viktig at det i god tid blir jobbet med å skaffe tegnspråktolk. Fylkeskommunen har ansvar for at det blir tilsatt tolker.  Skolens aktiviteter skal tolkes ...
 • Lupe

  05.10.2021 | Kapittel

  ...et bilde, slik at det lagres midlertidig. En fordel med å lagre bildet midlertidig er at du kan ta bildet, og forstørre det opp uten at det lagres i kamerarullen. Derosm du ønsker det kan du også velge ...