Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 1947 treff.
 • Sosiale script

  14.06.2017 | Artikkel

  ...eller helt andre elementer enn det som er den vanlige oppfatningen av en situasjon. Dersom scriptet ikke stemmer, kan dette bli både vanskelig og ubehagelig for den det gjelder. Sosiale historier kan brukes ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. Det gjelder også barn med hørselstap.  En forutsetning for at barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det opplever kommunikasjonen ...
 • Elevmedvirkning

  22.10.2019 | Kapittel

  Når et hjelpemiddel for struktur og forutsigbarhet skal introduseres for en elev, er det viktig at eleven selv er delaktig i utvelgelsen. Dette kan for eksempel gjelde i spørsmålet om hvilken tidtaking- ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  ...over at deltakelse med tolk ikke er det samme som inkludering. Når det gjelder barn er det viktig at voksne har et bevisst forhold til de begrensingene som ligger i det å være deltaker med tolk. For barnas ...
 • Tolking, en dans for tre

  02.11.2021 | Kapittel

  ...topartisk, og tolke det samtalepartene sier. Selv om tolken ikke deltar i samtalen som «seg selv», vil tolkens tilstedeværelse uansett påvirke samtalen. Det er et ekstra menneske der, og det må alle parter ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  Forbered barnehagestarten for blinde og svaksynte barn i god tid. Da er det lettere å legge til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet ...
 • Barns rettigheter, maktaspektet

  07.02.2022 | Kapittel

  ...hva tolking er, slik at også barna får en god forståelse av det å delta i tolket samhandling. For barns deltakelse, nå - og i fremtiden, er det viktig at de selv kan vurdere de situasjoner der de samhandler ...
 • Utfordring 3 - turtaking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...del av samtalens maskineri. De sekundene tolken trenger for å høre det som blir sagt, forstå, oversette og produsere ytringene på det andre språket, skaper litt rusk i dette maskineriet. Vi har sett at ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...samsvarer best med det ordet barnet bruker for bildet. Neste bilde kommer opp på skjermen når det forrige er besvart. Bildene vises barnet ett for ett og man stiller spørsmålet: «Hva er det?».  Vurderingen ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...mot sin eigen tale ved å seie «Det forstod eg godt! Du sa det så tydeleg!».  Kommunikasjonen med barnet blir lettare viss vi møter det på ein positiv og konstruktiv måte. Det er viktig å vere ein ærleg tilhøyrar ...