Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 1947 treff.
 • Visuell tegnordbok

  27.06.2016 | Nettressurs

  ...aktuelle tegnene. Når et tegn avspilles blir også det norske ordet tilgjengelig, i skriftlig og muntlig form. Tegnordboken er med lotto-oppgaver. Det er foreløpig et begrenset antall emner med tegn og ...
 • Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

  10.06.2021 | Seksjon

  ...syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  ...som har gode rettigheter og tilgang på offentlig tolketjeneste i Norge. Før en bestiller tolk, er det lurt å stille seg noen spørsmål og reflektere rundt disse. Hvorfor engasjerer vi tolk? Vi bestiller ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...barn via tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at tolker må innta en litt annen rolle når det er barn med i bildet. Det er vanskelig for barn å argumentere for sine rettigheter. Derfor blir tolkens yrkesetiske ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  Lise:   – Jeg har en liten gutt på åtte som heter Leonard, og han er født med dyskinisk cerebral parese. Det var en fødselsskade og da han var rundt et år ble vi gjort oppmerksom på at han aldri ville få talespråk ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autis ...
 • Kort om den internasjonale kvinnedagen 8. mars

  04.03.2021 | Nettressurs

  Kvinnedagen aktualiserer spørsmålet om det fortsatt trengs handling for å få likestilling mellom menn og kvinner, i Norge og globalt. Hvordan er kvinners og jenters rolle i ulike samfunn? Hva ønsker FN ...
 • I arbeid med ADHD

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage det når man er voksen? Fortellerne vil vise at det å ha ADHD kan bety at man har energi som gir gode resultater, men også at det er stor risiko for at det store engasjementet ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  I noen aktiviteter kan det være forstyrrende å bruke hender sammen med barnet: Hvis barnet ikke er klar for å bruke hendene sine sammen med annen. Hvis barnet føler seg ubekvem med den tette fysiske kontakten ...
 • Nokre avgrensingar

  08.06.2018 | Kapittel

  ...på baderom og dei orda vi har lært. Eg kjem til å be deg om å peike på det biletet som viser det ordet eg seier. Når du har funne det riktige biletet, skal vi øve på å seie ordet, seier Nao. Fire bilete ...