Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 1947 treff.
 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  er det vanligvis best å «timeplanfeste» dem fra begynnelsen av. Samtalene har hatt ulike navn for de barna vi har fulgt: pratetime, skravletime, følelsestime, snakketime. I noen tilfeller kan det være ...
 • D

  30.11.2011

  ...av tåresekken. Dacryocystitis, betennelse i tåresekken. Dacryocystorrhinostomia, operasjon hvorved det lages en åpning mellom tåresekken og nesehulen. Descemetocele, protrusjon av Descemets membran gjennom ...
 • Visuell støtte

  14.09.2020 | Kapittel

  ...støtte gjennom bilder og symboler. For mange vil visuell støtte være helt avgjørende for å forstå det som formidles. Dette er spesielt relevant for elever som har nedsatt hørsel, lese- og skrivevansker ...
 • Bruk av alternative betjeningsløsninger i spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...undervisningen er det derfor viktig å velge spill som er kompatible med disse betjeningsløsningene og teste ut i forkant.       I tillegg er det viktig å stille inn utstyret riktig. Det kan for eksempel ...
 • Muligheter og begrensninger

  17.02.2022 | Kapittel

  ...deltar i gruppesamtaler med flest talespråklige, sier at det ofte er vanskelig å komme til ordet. De kan også oppleve at når de får ordet, så blir det gjerne feil timing og deres bidrag dør ut. Vi må være ...
 • Digital læring for elever med flere vansker

  22.11.2019 | Artikkel

  ...har flere vansker og går på skolen.  Eksemplet passer både i digital undervisning og i klasserommet. Det egner seg for alle elever, både i grunnskolen og i videregående skole.  «Kari» går i sjette trinn på ...
 • Sensoriske vansker

  18.03.2022 | Kapittel

  ...autismespekterforstyrrelser har en eller annen form for sansevarhet. Det innebærer at hjernen tolker eller opplever sanseinntrykk annerledes enn det som er vanlig. Man kan være hypersensitiv (overfølsom) eller ...
 • Tastaturtrening og touchmetoden

  05.10.2021 | Kapittel

  ...eksternt tastatur, vil spare personer med nedsatt syn for mye energi. I de nye læreplanene (LK20) er det å skrive med flyt på tastatur kommet inn som kompetansemål etter 7.trinn. Dette gjør at vi anbefaler ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

   For å sikre at barn med autisme skal få mulighet til å si det de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en ...
 • Sensoriske vansker og skolefravær

  08.04.2021 | Kapittel

  ...skolefravær har sensoriske vansker. Det betyr at hjernen tolker sanseinntrykk som lyd, smak, berøring, lukt og synsinntrykk på en annen måte enn personer uten disse utfordringene. Det å være i et klasserom for elever ...