Til hovedinnhold
Viser 381–390 av 1947 treff.
 • Hjertespråkets talskvinne

  24.01.2014

  Granefjell reagerer kraftig når foreldre til barn med utfordringer på skolen blir rådet til å kutte ut det samiske språket fordi barnet «har nok å stri med allikevel». Moderne språkforskere finner ingen bevis ...
 • Lese med synet

  16.06.2016 | Artikkel

  ...forstørringshjelpemidler. Det kan også gå ut over leseutholdenhet og lesekomfort. Alt dette må lærere må ta hensyn til. God ergonomi Det er viktig å legge til rette for god ergonomi. Husk også at det kan være nødvendig ...
 • Brospillet

  16.08.2016 | Konkret materiell

  ...kastes, og man flytter terningen det antall plasser som terningen viser. Når brikken treffer et hull og faller igjennom, begynner man forfra igjen. Når det er to spillere, kan det være lurt å sitte mot hverandre ...
 • Ensidig hørselstap

  31.08.2016 | Artikkel

  Å ha ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på et øre og normal hørsel på det andre. Når det er stor forskjell mellom hørselen på venstre og høyre øre, vil bearbeiding av lydsignaler fra siden med ...
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  ...mange andre funksjoner. I Norge er det cirka 35 personer med denne diagnosen.  Synstap er det første tegnet på JNCL. Barnet begynner å miste synet i 4-5-årsalderen, men det kan ta tid for omgivelsene å oppdage ...
 • Synsvansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...utfordringer med synet. Det kan være små eller store synsvansker som kan avhjelpes med briller, eller det kan være medfødt blindhet eller synsvansker hvor briller ikke kan kompensere for vanskene. Det kan også være ...
 • GPS og nedsatt syn

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte.  GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner der det er nyttig. Leseren ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt ...
 • Regelleker

  30.01.2018 | Kapittel

  ...noen eksempler: Bordaktiviteter, som brettspill, har ofte en fast struktur som gjør det lettere for barnet å lykkes når det skal leke og samhandle med andre. Spill på data/nettbrett har en struktur som gjør ...
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  ...gradvis i perioden fram til 2025, og etter det vil det være en varig ordning. Statped bistår med kompetansebygging på feltet fram til 2025. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for kompetanseløftet ...